ZMĚNA NÁVŠTĚV NA ODDĚLENÍ NIP A DIOP

  • Neratovice
  • 14.8.2020
K jednomu pacientovi lze, na oddělení, umožnit návštěvu nejvýše dvou osob ve stanovený den.
Před vstupem na oddělení je nutné si, na recepci nemocnice, zakoupit balíček OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky).