UMÍSTĚNÍ V NEMOCNICI: 2. patro budovy nemocnice

ÚVOD

VAŠE ZDRAVÍ JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ!

Všeobecná interní ambulance je v provozu téměř od počátku vzniku nemocnice v r. 1995.

Akutní pacienti budou vyšetřeni bez objednání. Pacienti, kteří dochází do Interní ambulance pravidelně, se musí předem objednat.

Naši lékaři jsou plně kvalifikováni k tomu, aby řešili obtížné diagnostické problémy a léčili závažná chronická onemocnění včetně situací, kdy se projeví několik různých chorob najednou. Lékaři interní ambulance úzce spolupracují s dalšími ošetřujícími lékaři – specialisty.

CHARAKTERISTIKA INTERNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Vnitřní lékařství (také interní medicína, hovorově též interna) je jeden ze základních oborů klinické medicíny.

Zabývá se diagnózou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých. Jde zejména o onemocnění srdeční, cévní, dýchacího a zažívacího ústrojí, ledvin, dále hormonálních poruch a poruch výměny látkové (cukrovka, choroby štítné žlázy).

V rámci naší nemocnice poskytují následnou specializovanou ambulantní péči naše další odborné ambulance: kardiologická, gastroenterologická, diabetologická.

POSKYTOVANÁ PÉČE

V rámci Všeobecné interní ambulance poskytujeme komplexní péči o nemocné s onemocněním vnitřních orgánů (diabetologie, kardiologie, hepatologie, hematologie, revmatologie, nefrologie, osteologie, endokrinologie a jiné interní obory)

Provádíme odborná interní vyšetření na doporučení ošetřujících praktických lékařů nebo jiných odborných ambulancí. V rámci pravidelných kontrol sledujeme chronicky nemocné pacienty v širokém spektru interních onemocnění, především pacienty s vysokým tlakem a chronickou ischemickou chorobou srdeční.

Většina vyšetření je na objednání, resp. v pravidelných termínech. Provádíme i neodkladná vyšetření u pacientů s akutními zdravotními obtížemi bez objednání.

Nabízíme krátké objednací lhůty, vstřícné jednání a celostní přístup k vašim problémům.

ROZSAH POSKYTOVANÉ PÉČE

Co Vám můžeme v rámci péče Interní ambulance nabídnout:

 • diagnostiku a terapii vnitřních chorob
 • ambulantní vyšetření pacientů od praktických lékařů
 • kontrolní vyšetření po propuštění z lůžkového oddělení
 • akutní vyšetření
 • komplexní biochemické vyšetření v laboratoři nacházející se přímo v nemocnici
 • komplexní předoperační vyšetření (je nutno mít s sebou laboratorní výsledky a doporučení praktického lékaře)
 • doplňková vyšetření: RTG, EKG, SONO, ECHO
 • EKG popisy (u klientů starších 18 let)
 • 24 – hodin monitorování krevního tlaku a EKG (půjčení Holterova monitoru)
 • komplexní interní vyšetření se stanovením podrobného vyšetřovacího plánu s možností návaznosti na další klinická pracoviště
 • vyšetření pro posudkové účely
 • specializovaná vyšetření diabetologická, včetně gravidních diabetiček
 • léčbu kardiovaskulárních nemocí
 • kardiologickou prevenci
 • poradnu pro poruchy krevních tuků
 • léčbu hypertenze – vysokého krevního tlaku
 • poradna při onemocnění jater

Proč případná vyšetření podstoupit?

Jelikož vnitřní lékařství řeší širokou škálu onemocnění vnitřních orgánů, je nezbytné pro včasnou diagnózu a léčbu rozšířených civilizačních onemocnění. Tato jsou způsobena jednak genetickou dispozicí, stravou, životním stylem tak i stárnutím.

Jak vyšetření probíhá?

Začátkem je důkladný pohovor s lékařem, kde se zjišťují základní osobní data, prodělaná onemocnění, genetická zátěž v rodině atd.

Následuje lékařská prohlídka, změření krevního tlaku, EKG vyšetření a dle potřeby stanovení diagnózy nebo kontroly onemocnění, které se u pacienta již vyskytuje, náběry krevních vzorků a následné stanovení léčby na základě výsledků.

+420 315 637 332

Vedení

Lékaři

MUDr. Zuzana PODHRÁZSKÁ

MUDr. Michaela MARTINCOVÁ

MUDr. Barbora HOLODOVÁ

MUDr. Andrey MOKEEV

MUDr. Paulina MASÁROVÁ

MUDr. Nurlan KANATBAYEV

Sestry

Jiřina PAJKRTOVÁ

Monika ZAMRZLOVÁ

Lucie ŠIMÁNKOVÁ

Ordinační hodiny

Interní ambulance

Ordinační hodiny:

Pondělí 07:00 – 15:30 objednaní pacienti službu konající lékař
Úterý 07:00 – 15:30 objednaní pacienti službu konající lékař
Středa 07:00 – 15:30 objednaní pacienti službu konající lékař
Čtvrtek 07:00 – 15:30 objednaní pacienti službu konající lékař
Pátek 07:00 – 15:00 objednaní pacienti službu konající lékař
Út+St+Čt 13:00 – 14:30 ambulantní EKG

Polední přestávka 12:00 – 12:30

Příjmová interní ambulance

Ordinační hodiny:

Pondělí 07:00 – 15:00
Úterý 07:00 – 15:00
Středa 07:00 – 15:00
Čtvrtek 07:00 – 15:00
Pátek 07:00 – 14:30

Příjmy pacientů mimo ordinační hodiny probíhají na Interním oddělení na 5. patře.

Online kalendář slouží pouze pro přehled volných termínů k objednání.  Po výběru Vám vyhovujícího volného termínu z kalendáře, prosím kontaktujte ambulanci k objednání.