O nás

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti ALMEDA, a.s. provozovatele nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Neratovice, člena mezinárodní skupiny VAMED MEDITERRA.

Nemocnice byla otevřena v roce 1994 a od ledna 1995 poskytuje lůžkovou péči v těchto oborech: ARO, interna, gynekologicko-porodnické, novorozenecké, jednodenní chirurgie. Pro klienty s ohrožením životně důležitých funkcí vznikla multioborová jednotka intenzivní péče (MOJIP) a pro nemocné vyžadující dlouhodobou resuscitační péči, pak vznikla oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

V nemocnici rovněž nabízíme i ambulantní zdravotní péči těchto odborností: chirurgie, proktologie, cévní, urologie, interna, diabetologie, kardiologie, gastroenterologie, oční, kožní a gynekologie. Dále nabízíme oddělení klinické biochemie a hematologie, které je akreditováno Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře ve druhém stupni. Komplementární služby poskytujeme na oddělení rentgenu a na sono vyšetřovně (ultrazvuk). Dále nabízíme doplňkové služby (bezbolestné odstranění křečových žil, biostimulační laser a VIP gynekologickou ambulanci Premium).

Naším hlavním úkolem je poskytovat kvalitní zdravotní péči tak, abychom našim klientům zmírnili nebo odstranili zdravotní potíže a pomohli jim tak dosáhnout úplného zdraví, případně návratu do plnohodnotného života. Naším zásadním krédem je poskytovat kvalitní péči s maximálním ohledem na zájem klienta. Naši zaměstnanci se snaží léčit, ošetřovat a uzdravovat podle nejnovějších poznatků současného zdravotnictví a ošetřovatelské péče.

26 117
ošetřovatelských dnů
(akutní péče 15 238, následná péče 10 879)
4 655
hospitalizací
(akutní péče 4 490, následná péče 165)
58003
ambulantních ošetření
1 638
operací
1 013 narozených dětí
332 zaměstnanců
(k 31.12.2015)

Nemocnice Neratovice Almeda a.s., je NESMLUVNÍM zdravotnickým zařízením pro pojišťovnu 213 – Revirní bratrská pokladna.

Smluvní pojišťovny