Vítáme Vás na webových stránkách společnosti ALMEDA, a.s. provozovatele nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Neratovice

NEMOCNICE S PŘÁTELSKOU A RODINNOU ATMOSFÉROU

ČLEN MEZINÁRODNÍ SKUPINY VAMED MEDITERRA

Nemocnice Neratovice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením, které se významně podílí na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. V naší nemocnici jsme zavedli systém kontroly kvality péče a splnili tak akreditační standardy Spojené akreditační komise. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.

Pro své první pacienty byla naše nemocnice otevřena na konci roku 1994. Během roku 1995 byl zahájen provoz Anesteziologicko-resuscitačního úseku (ARO) a lůžkových oddělení jako jsou Interní oddělení, oddělení Gynekologie a Jednodenní chirurgie. Pro klienty, kteří mají ohroženy životně důležité funkce vznikla Multioborová jednotka intenzivní péče (MOJIP) a pro pacienty vyžadující dlouhodobou resuscitační péči zahájilo provoz oddělení Následné intenzivní péče (NIP) a Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

Naše zdravotnické zařízení poskytuje v rámci těchto lůžkových oddělení komplexní odborné zdravotnické a sociální služby od jejich vzniku až do současnosti.

JSME TU PRO VÁS JIŽ 29 LET

Do provozu byly následně uvedeny ambulance, ve kterých zdravotnický personál pečuje o své pacienty i v současnosti.

AMBULANTNÍ PÉČE NEMOCNICE NERATOVICE

Diabetologie Kardiologie
Urologie Gastroenterologie
Gynekologie Kožní
Chirurgie Oční
Interna Radiodiagnostika

Do širokého spektra námi poskytované péče patří také doplňkové služby, jako jsou biostimulační laser (kožní ambulance) nebo nadstandardní služby gynekologické ambulance Premium či služby biochemické laboratoře. Poskytujeme rovněž služby oční ambulance, jako jsou blefaroplastika (operace horních očních víček), vyšetření OCT (optická koherentní tomografie) či focení předního segmentu oka/sítnice fundus kamerou.

Naše nemocnice má mnohaletou tradici v poskytování zdravotních služeb, jsme ekonomicky stabilní adisponujeme multidisciplinárním týmem vysoce erudovaných lékařů všech hlavních oborů medicíny a vzdělaným ošetřovatelským týmem. Vysokou odborností, profesionalitou a empatií k pacientům přispíváme k dobrému jménu Nemocnice Neratovice.

Naším cílem je být vyhledávaným zdravotnickým zařízením, nemocnicí s vysoce odborným, lidským a individuálním přístupem. Další prioritou je vytvoření příjemného a bezpečného prostředí, které umožní uspokojení potřeb pacienta s respektem k lidské důstojnosti.

Naši zaměstnanci se snaží léčit, ošetřovat a uzdravovat pacienty podle nejnovějších poznatků současné medicíny a ošetřovatelské péče.

Od roku 2008 patří Nemocnice Neratovice do skupiny VAMED MEDITERRA, která je členem mezinárodního holdingu VAMED. Ten je globálním poskytovatelem širokého spektra služeb pro nemocnice a další zdravotnická a lázeňská zařízení ve světě. 

Nemocnice Neratovice Almeda a.s., je NESMLUVNÍM zdravotnickým zařízením pro pojišťovnu 213 – Revírní bratrská pokladna (RBP).

Smluvní pojišťovny