Etická komise

Lokální etická komise Nemocnice Neratovice (dále jen LEK) je nezávislým orgánem ustaveným zdravotnickým zařízením Nemocnice Neratovice na základě platné legislativy České republiky a harmonizace s právními předpisy EU, která dbá na zajišťování a ochranu práv, zachování lidské důstojnosti, osobní cti, pověsti a jména, ochranu soukromého a rodinného života, bezpečnosti a blaha lidí, kteří jsou v tomto zařízení léčeni, účastní se medicínského výzkumu nebo postgraduální výuky. Je jmenována ředitelem zdravotnického zařízení.

LEK se řídí platnou legislativou EU (podle přijaté Úmluvy o lidských právech a biomedicíně) a zákony ČR. Postupuje se podle správné klinické (ICH-GCP) a laboratorní praxe (GLP). Členové jsou nezávislí a rozhodují se podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení.

MUDr. Jan Heller předseda komise
Monika Kalinová člen komise
MUDr. Michal Scheinost člen komise
Ing. Zuzana Hrubcová člen komise
MUDr. Zuzana Podhrázská člen komise