Informace pro veřejnost

COVID-19 je nová choroba, každým dnem se o ní objevují nové poznatky a neustále se tak učíme, jakým způsobem se přenáší, jak závažné onemocnění způsobuje a jak by se současná situace mohla dále vyvíjet jak v ČR, tak i ve světě. 

Často kladené otázky

Co je to koronavirus?

Koronaviry jsou velká skupina virů, které mohou způsobovat různá onemocnění zvířat nebo lidí. U člověka koronaviry způsobují respirační infekce od běžného nachlazení a zánětů horních dýchacích cest, až po těžká onemocnění jako je zápal plic nebo například tzv. blízkovýchodní respirační syndrom (MERS) a těžký akutní respirační syndrom (SARS). Zatím poslední objevený koronavirus je SARS-CoV-2 (zpočátku pracovně označován 2019-nCoV nebo nový koronavirus), který způsobuje onemocnění COVID-19.

Co je to COVID-19?

COVID-19 je označení pro infekční onemocnění způsobené nově objeveným koronavirem SARS-CoV-2. Tento nový virus a jím způsobená nemoc byly neznámé před vypuknutím nákazy v čínském městě Wuchan v prosinci 2019.

Jak se onemocnění COVID-19 projevuje?

Mezi nejčastější příznaky COVID-19 patří horečka, únava a suchý kašel. Někteří pacienti mohou pociťovat bolesti svalů, ucpání nosu, rýmu, bolest v krku nebo průjem. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a začínají postupně. Někteří lidé se nakazí, ale neprojeví se u nich žádné příznaky a necítí se nemocni. Většina lidí (asi 80 %) se z nemoci zotavuje, aniž by potřebovala zvláštní léčbu. Přibližně u 1 ze 6 lidí, kteří onemocní COVID-19, dochází k propuknutí závažnějších příznaků a rozvíjí se u nich dýchací obtíže. Starší lidé a ti, kteří již trpí některým chronickým onemocněním jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce nebo cukrovka, jsou více ohroženi závažnější formou onemocnění COVID-19. Lidé s horečkou, kašlem a dýchacími obtížemi by měli vyhledat lékařskou pomoc.

Jak se virus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem, primárně kontaktem s infikovanou osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční kapénky na své okolí. Přenos je možný také dotykem předmětů čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka a následným dotykem očí, nosu či úst. Virus zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Jaká je inkubační doba?

V současnosti se předpokládá, že inkubační doba trvá zpravidla 2-10 dní, nejčastěji však bývá 5-6 dní (max. 14 dní).

Jak dlouho je pacient s koronavirem nakažlivý?

Pacient je nakažlivý minimálně jeden den před propuknutím příznaků, po celou dobu onemocnění a až 2 dny po odeznění symptomů. Jde však zatím pouze o předpoklady.

Jak se onemocnění léčí?

Pro infekci COVID-19 není v současnosti k dispozici žádná specifická antivirová léčba. Léčba je tudíž symptomatická, tzn., že jsou u pacienta zmírňovány projevy onemocnění, např. léky na snížení horečky. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky a množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost symptomatické léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace.

Existuje očkování proti COVID-19?

Ano, v současnosti jsou již k dispozici schválené a prověřené vakcíny, které efektivně brání vzniku onemocnění COVID-19. Česká republika vyjednává s několika výrobci těchto očkovacích látek a zajišťuje jejich objednávání a distribuci, která probíhá na základě výrobních kapacit. Vakcíny všech výrobců, jimiž se očkuje v ČR, byly schváleny Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Bližší informace naleznete na speciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Jsou antibiotika efektivní v prevenci a léčbě COVID-19?

Ne, antibiotika působí pouze na onemocnění bakteriálního původu, zatímco COVID-19 je onemocnění virové, na něž antibiotika nezabírají.

Často kladené otázky

Kdo je onemocněním ohrožen?

Nejvíce ohroženi jsou především lidé s úzkým kontaktem s osobou, která se koronavirem nakazila (např. rodinní příslušníci, zdravotnický personál bez ochranných prostředků). Infekcí mohou být ohroženy i osoby, které přicestovaly z rizikových oblastí a nevědomky se dostaly do kontaktu s nakaženou osobou.

Jak správně postupovat při podezření na COVID-19?

Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí onemocněním COVID-19! 

Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii (daný jedinec byl v ohnisku nákazy či v kontaktu s prokazatelně nakaženou osobou), a také klinickými kritérii (vykazuje příznaky, které jsou charakteristické pro toto onemocnění).

Pokud jste se nedávno vrátili z rizikové oblasti a do 14-ti dnů od návratu se u Vás objevila horečka nad 38˚, kašel nebo potíže s dýcháním, nebo jste se dostali do kontaktu s prokazatelně nakaženou osobu, řiďte se těmito pokyny:

 • Zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, případně zdravotnickou záchrannou službu a informujte je o svém zdravotním stavu a o pobytu v rizikové oblasti.
 • Pokud jste byli vyzvání k vyšetření, postupujte podle pokynů zdravotníka.
 • Nejezděte hromadnou dopravou!
 • Buď budete hospitalizovaní, nebo Vám bude nařízena domácí izolace, která potrvá přinejmenším tak dlouho, dokud nebude potvrzen negativní nález.
 • Informujte o situaci svého zaměstnavatele.

Jak se chránit?

Důležité je postupovat tak jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní;
 • dodržovat základní hygienická pravidla a zvýšenou hygienu rukou;
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí;
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí;
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál);
 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

 

Je ČR na případný výskyt epidemie COVID-19 připravena?

Česká republika zavedla celou řadu preventivních opatření, která patří v tomto směru k nepřísnějším v zemích EU. Všechny orgány, které mají na starost ochranu veřejného zdraví, Národní referenční laboratoř, nemocnice, zdravotnická záchranná služba a další, jsou v pohotovosti. Zdravotnická zařízení jsou na nákazu také připravena, ministerstvo vydalo doporučení pro lékaře. Situaci kolem koronaviru řeší Bezpečnostní rada státu a Ústřední epidemiologická komise.

Doporučení pro domácí izolaci

 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem.
 • Ruce si myjte po kýchání, smrkání, před jídlem a po jídle, před toaletou a po toaletě.
 • Používejte jednorázové ručníky nebo ručník, který nepoužívá nikdo jiný.
 • Kašlete a kýchejte pouze do papírových kapesníků (případně pod loket) a kapesník po jednom použití vyhoďte.
 • Kliky dveří, toaletu, používané předměty a plochy dezinfikujte běžně dostupnými čisticími prostředky s obsahem chlóru.
 • Pokud bydlíte s dalšími osobami, zdržujte se v oddělených, dobře větraných místnostech. Při přímém kontaktu může být účinnou ochranou rouška na ústa a nos.
 • Rozdělte si časy na jídlo, spánek, použití koupelny. Dodržujte minimální vzdálenost od ostatních osob 2 metry.
 • Veďte si seznam osob, s nimiž jste byli v kontaktu déle než 15 minut.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19, ať už jste občan či zdravotník, jsou vám k dispozici nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 a 725 191 367. Zároveň je možné informovat se na příslušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického lékaře, který je pro tyto případy instruován.

Na koho se mohu obrátit, pokud se chci nechat vyšetřit na přítomnost infekce COVID-19?

V případě, že máte obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba telefonicky kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde Vám poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Videa