Multioborová jednotka intenzivní péče nemocnice Neratovice, kde se na 6-ti lůžkách léčí pacienti s ohrožením životně důležitých funkcí ze všech oddělení nemocnice. JIP byla nově vybavena moderním monitorovacím systémem.

Těmto kriticky nemocným jsme schopni poskytnout péči na odpovídající úrovni včetně umělé plicní ventilace. Nezbytné zázemí JIP tvoří široké spektrum vyšetření, které nepřetržitě provádí oddělení RDG a OKBH, a též konziliární služba odborných lékařů nemocnice.

Vedení

MUDr. Michal SCHEINOST

primář

tel.: 315 637 420
primar.interna.ner@mediterra.cz

Sesterna

tel.: 315 637 329

Mgr. Iveta HÁJKOVÁ

vrchní sestra
zástup hlavní sestry

tel.: 315 637 424

mob.: 606 643 953

vrchni.diop.ner@mediterra.cz

MUDr. Vladimír ZAUŠKA

vedoucí lékař

mob.:  734 763 619,
vladimir.zauska@mediterra.cz

Renáta PACHOTOVÁ

vedoucí sestra

tel.: 315 637 420
renata.pachotova@mediterra.cz