Centrální sterilizace

Cílem oddělení Centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků. Ochrana pacienta je v naší práci to nejdůležitější.

Oddělení Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště Nemocnice Neratovice. Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a je neoddělitelnou součástí bezpečného poskytování komplexní zdravotní péče.


Technologické postupy sterilizace jsou včetně dekontaminace, dezinfekce a předsterilizační přípravy zajištěny moderními technologiemi v souladu s platnou legislativou.


Provoz splňuje předpisy dané vyhláškou MZ č. 306/2012 Sb., o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a platnými ČSN – EN.

Zaměření oddělení

Oddělení centrální sterilizace je specializované pracoviště Nemocnice Neratovice

Přístrojové vybavení:

Parní sterilizátor STERIVAP 5220806

Parní sterilizátor STERIVAP 031120

Úpravna vody GW 50

Rebi kontinuální svářečka

Provádíme:

  • Předsterilizační přípravu- balení do sterilizačních obalů
  • Sterilizaci
  • Skladování
  • Transport sterilního materiálu

Vedoucí oddělení:

vrchní sestra Lenka Adámková, DiS.

Kontakt:

tel.: 315 637 250

E-mail:

Provozní doba:

7:00-15:30 (pohotovost 15:30-7:00)