UMÍSTĚNÍ V NEMOCNICI: 5. patro budovy nemocnice

POČET LŮŽEK – Dospávací pokoj (5 lůžek)

POSKYTOVANÁ PÉČE

Na oddělení Anesteziologického úseku je poskytována široká paleta medicínských výkonů a služeb v péči o operované pacienty na nejmodernější úrovni.

 • Jsou zde přijímáni pacienti většinou z Gynekologického oddělení naší nemocnice, kteří podstupují operace nebo složitější diagnostické zákroky.
 • V rámci anestezie provádíme pomocí moderních látek znecitlivění epidurální i spinální, podle potřeb nemocného i charakteru výkonu.
 • Před výkonem v anestezii je nutné podstoupit důkladné interní předoperační vyšetření včetně laboratorních krevních testů. Anesteziolog před výkonem zhodnotí všechna vyšetření a všechny dostupné informace o zdravotním stavu pacienta, určí míru rizika a vyhodnotí, který typ anestezie je nejvhodnější. Dále rozhodne o přípravě pacienta k operaci, včetně premedikace (podání léků před výkonem, zpravidla ve formě tablet či injekce), která vede ke zklidnění, působí proti bolesti a usnadní úvod do anestézie. Volba typu anestezie závisí na typu a rozsahu výkonu, zdravotním stavu pacienta, požadavcích operatéra a také na přání pacienta.
 • Anestezie jsou podávány formou ambulantní nebo semiambulantní, kdy je klient propuštěn do domácího ošetřování v den výkonu nebo druhý den ráno.
 • Malé gynekologické výkony jsou prováděny v krátké celkové anestezii.

+420 315 637 252

CHARAKTERISTIKA ANESTEZIE

Celková anestezie (narkóza), je metoda, která slouží k vyřazení vědomí a pocitů bolesti v celém těle v průběhu jiného diagnostického či operačního výkonu. K navození celkové anestezie se používá celá škála léků, jež jsou podávány buď formou intravenózní (do žíly) nebo formou inhalace (vdechováním).

Skupiny léků používané k anestezii:

 1. celková anestetika (léky znecitlivující a navozující spánek)
 2. sedativa (léky uklidňující)
 3. analgetika (léky potlačující bolest)
 4. myorelaxancia (léky uvolňující svaly)

Prováděné výkony v rámci anestezie:

 • zajištění periferního žilného přístupu (většinou na žilách horních končetin)
 • zajištění dýchacích cest a dýchání (spontánně či pomocí dýchacího přístroje)
 • monitorace základních životních funkcí (pomocí přístrojů –monitorů)
 • zajištění bezpečné operační polohy atd.

Alternativy celkové anestezie:

Celkovou anestezii provádí lékař – anesteziolog s nejvyšší mírou bezpečnosti.

Celková anestezie je vhodná k provádění rozsáhlejších a velkých operačních výkonů (laparoskopie, operace v dutině břišní, plastické operace).

Krátkodobou anestezii lze úspěšně provést i ambulantně (malé gynekologické výkony, malé úrazy).

V některých případech lze provést pouze místní neboli svodnou anestezii. Anesteziolog Vám vysvětlí principy, výhody a průběh tohoto znecitlivění, jehož lze využít i při tlumení pooperačních bolestí. K provedení této anestezie je vyžadován zvláštní souhlas. V případě odmítnutí bude diagnostický nebo operační výkon proveden v celkové anestezii.

VYBAVENÍ DOSPÁVACÍHO POKOJE:

 • Všechna lůžka jsou vybavena monitorem vitálních parametrů.
 • Pro lepší komfort je pokoj pro pacienty vybaven vlastním sociální zařízením, klimatizací, televizí a bezplatným WI-FI připojením

POKYNY PŘED ANESTEZIÍ

Každá anestezie je zásahem do organismu. Pro bezpečný průběh Vašeho operačního výkonu v anestezii dodržte prosím následující pokyny:

 • V akutním stavu infekčního onemocnění bude Váš operační výkon odložen; obdobně pokud proděláte 14 dnů před plánovaným výkonem nějaké akutní infekční onemocnění (např. angína, chřipka).
 • Pokud kouříte, omezte několik dní před výkonem kouření a nejméně den před výkonem nekuřte vůbec.
 • Dodržte prosím náš požadavek před výkonem nejíst a nepít. Na oddělení budete přesně instruováni, kdy můžete naposledy jíst a pít. Tímto opatřením předejdete riziku zvracení během anestézie a nebezpečí zatečení žaludečního obsahu do dýchacích cest.
 • Před výkonem sejměte zubní protézu, oční čočky, protézy a brýle, šperky včetně piercingu, sponky a vlasové paruky. Delší vlasy si stáhněte gumičkou.
 • Před anestézií nepoužívejte make-up, oční stíny, oční linky, řasenku – hrozí riziko zánětu očních spojivek, lak na nehty – znemožňuje Vaše monitorování během výkonu.
 • Je-li plánováno Vaše propuštění z nemocnice do domácí péče v den operačního výkonu či vyšetření, nesmíte tento den řídit motorová vozidla, provádět právní úkony, činit důležitá rozhodnutí a je vhodné se vyvarovat práce s nebezpečnými nástroji či přístroji. Zajistěte si již dopředu doprovod dospělou osobou do domácí péče a její dohled nad Vámi do následujícího dne

Vedení

MUDr. Jan HELLER

Vedoucí lékař anestezie

Lenka ADÁMKOVÁ, DiS.

Vrchní sestra

Lékaři

MUDr. Ivana BEČVÁŘOVÁ

MUDr. Viktor RYBÁČEK

MUDr. Dmytrij ANDRUSENKO

MUDr. Pavlína Churavá

Externí lékaři

MUDr. Mykhaylo ZAKHARCHENKO

MUDr. Olga CIHLAŘOVÁ

MUDr. Petr Šťastný

MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová