UMÍSTĚNÍ V NEMOCNICI:  5. patro budovy nemocnice (vchod naproti ředitelství)

POČET LŮŽEK: 20 (pět čtyřlůžkových pokojů)

DEFINICE ODDĚLENÍ

Oddělení DIOP poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty. Proto je důležité, aby měl pacient zavedenou tracheostomickou kanylu (TSK).

PŘÍJEM PACIENTŮ

Na pracoviště DIOP jsou pacienti překládáni z oddělení Následné intenzivní péče (NIP) či jiného zdravotnického zařízení, a to po dohodě s vedoucím lékařem DIOP. Příjem pacientů je vždy předem plánovaný.

Přijímáni jsou pacienti, u kterých je předpoklad zlepšování stavu. Jedná se o pracoviště paliativní medicíny určené pro pacienty s infaustní (beznadějnou) prognózou. Pokud nedojde k zásadní změně stavu pacienta, která vede k jeho překladu/propuštění, je vždy po 180 schválena hospitalizace pacienta pojišťovnou na dalších 180 dní pobytu na oddělení DIOP.

Pacient je přijímán při splnění kritérií pro příjem. O překladu/propuštění pacientů z péče DIOP, rozhoduje, vedoucí lékař DIOP dle vývoje zdravotního stavu viz výše.

Jsme tu pro Vaše zdraví

POSKYTOVANÁ PÉČE

V rámci Nemocnice Neratovice, je zajištěna dostupnost akutní péče, laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb (rehabilitace, chirurgie, interna, neurologie, atd.)

Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, logopedická péče, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami pacientů.

Konzultační hodiny probíhají v pracovní dny rehabilitačních pracovníků pro návštěvy v čase 14-15:00. Během celého dne probíhá pravidelné polohování klientů, podávání stravy do PEG, NGS, vše v tříhodinových intervalech, pokud je potřeba, tak i častěji. Konzumace jídel vnesených rodinou je rovněž možná po dohodě s vrchní sestrou oddělení a nebo vedoucí sestrou.

Péče je poskytována systémem skupinové péče. Denní režim pacientů se stanovuje individuálně na základě jejich aktuálního zdravotního a psychického stavu a schopností.

Náš zdravotnický personál se snaží léčit, ošetřovat a uzdravovat podle nejnovějších poznatků současného zdravotnictví a ošetřovatelské péče.

TRANSPORT SANITNÍM VOZEM

Případný transport sanitním vozem indikuje ošetřující lékař. Sanitní vůz zajišťuje po dohodě s lékařem vždy službu konající sestra.

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTA

Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař přímým příbuzným nebo zákonnému zástupci pacienta. Telefonická konzultace ohledně stavu pacienta je možné ve všední dny od 13:00 hod do 14:00 hod a to po nahlášením stanoveného hesla.

Toto heslo je svěřeno kontaktní osobě uvedené pacientem v souhlasu s hospitalizací.
Při telefonickém kontaktu se kontaktní osoba prokáže heslem a teprve poté jí jsou sděleny informace o zdravotním stavu pacienta.
Pacient má také právo odmítnout podávání informací o svém zdravotním stavu.