UMÍSTĚNÍ V NEMOCNICI:  3. patro budovy nemocnice

POČET LŮŽEK: 15 (jeden jednolůžkový pokoj, dva třílůžkové pokoje, dva čtyřlůžkové pokoje)

Oddělení následné intenzivní péče bylo zprovozněno v dubnu 2008 jako reakce na neustálý celostátní nedostatek lůžek pro nemocné vyžadující dlouhodobou resuscitační péči.

DEFINICE ODDĚLENÍ

Oddělení Následné intenzivní péče (NIP) je určeno k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, neobnovila se některá ze životních funkcí a jsou dosud částečně nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci.

Oddělení není určeno pro akutní příjmy.

HLAVNÍ POSLÁNÍ ODDĚLENÍ

Hlavním posláním pracoviště Následné intenzivní péče je bezpečné a v závislosti na stavu pacienta rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad nejčastěji na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Příjem pacienta na NIP je možný z oddělení ARO, JIP nebo jiného oddělení NIP.

Jsme tu pro Vaše zdraví

PŘÍJEM PACIENTŮ

Podmínkou přijetí pacienta na NIP je předchozí pobyt na resuscitačním lůžku v rámci ARO a jednotek intenzivní péče. Pacienti většinou nemohou sami dýchat a jsou dlouhodobě závislí na dýchacím přístroji.

Dále jsou to pacienti, kteří se zotavují po těžkých mozkolebečních poraněních, neurologických onemocněních a těžkých septických stavech, u nichž nedošlo k plné obnově mozkových funkcí a potřebují nejen zajištění komplexní intenzivní péče, ale i nepřetržitý monitoring životních funkcí.

POSKYTOVANÁ PÉČE

Úkolem dlouhodobé intenzivní péče je nejen vyřešení, resp. dořešení, akutního zdravotního problému, ale i nácvik základních životních dovedností a počátek snahy o resocializaci pacienta.

Tento proces je komplexní a zahrnuje péči:

 • lékařů (anesteziologů, resp. intenzivistů)
 • specializovaných zdravotních sester
 • fyzioterapeutů
 • dalších specialistů

Nezastupitelnou roli v celém procesu léčby a resocializace pacienta hraje, pochopitelně, i rodina a její, pokud možno, co nejčastější návštěvy.

V některých případech je možné, po předchozí dohodě s ošetřujícím personálem, aby se rodina i přímo podílela například na rehabilitaci, výživě či nácviku některých základních životních návyků svého příbuzného.

PÉČE FYZIOTERAPEUTŮ

Spolupráce s fyzioterapeuty je naprosto stěžejní. Každý pacient v rámci kondice rehabilituje pasivně i aktivně dvakrát denně 7 dní v týdnu. Používají se specifické rehabilitační pomůcky pro bazální a audiovizuální stimulaci.

Náš zdravotnický personál se snaží léčit, ošetřovat a uzdravovat podle nejnovějších poznatků současného zdravotnictví a ošetřovatelské péče.

VYBAVENÍ ODDĚLENÍ

Oddělení je nadstandardně vybaveno moderní zdravotnickou technikou.

 • Oddělení NIP má k dispozici 15 komplexně vybavených resuscitačních lůžek s antidekubitálními matracemi s možností volitelných léčebných a relaxačních poloh.
 • K výbavě patří i 15 dýchacích přístrojů, odsávací a zvlhčovací systémy. Monitorovací systém jednotlivých lůžek zabezpečuje centrální pult.
 • Všechny místnosti pro pacienty jsou vybaveny klimatizací a televizí.

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTA

 • Informace o podstatě a průběhu onemocnění podává nejbližším příbuzným výhradně ošetřující lékař.
 • Jméno ošetřujícího lékaře Vám sdělí sestra oddělení. Po přijetí nemocného na oddělení informujeme příbuzné, pokud možno osobně. Následně se poté lze domluvit na způsobu komunikace v dalších dnech.
 • Informaci o aktuálním stavu nemocného sdělujeme v odpoledních hodinách osobně od 14.00 do 16.00 hod, telefonicky na čísle 315 637 429, a to ve všední dny po ranní vizitě mezi 13.00 – 14.00 hod.
 • Informace se podávají pouze osobám, které určil pacient a znají
 • U nemocných v závažném stavu dle domluvy s ohledem na přání příbuzných, lze poskytnou informace o stavu pacienta i v jinou dobu.

Prosíme rodinné příslušníky, aby mezi sebou vybrali jednoho zástupce, který bude telefonické i osobní informace předávat rodině. S větším počtem osob není možné z časových důvodů denně komunikovat, byla by tak narušována péče o nemocné.

DUCHOVNÍ SLUŽBA

 • NN nabízí pacientům i rodinným příslušníkům duchovní službu.
 • Seznam církví je přístupný na oddělení.

+420 315 637 407
+420 315 637 408