UPOZORNĚNÍ!

K jednomu pacientovi lze, na oddělení, umožnit návštěvu nejvýše dvou osob ve stanovený den. Před vstupem na oddělení je nutné si, na recepci nemocnice, zakoupit balíček OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky).

Toto oddělení bylo zprovozněno v dubnu 2008 jako reakce na neustálý celostátní nedostatek lůžek pro nemocné vyžadující dlouhodobou resuscitační péči. Tuto péči poskytujeme na 15-ti lůžkách kompletně vybavených moderními přístroji. Jsou zde léčeni pacienti po stabilizaci kritického stavu, vyžadující následnou dlouhodobou resuscitační a intenzivní péči

Vedení

MUDr. Jan HELLER

primář

 

tel.: 315 637 429
mobil: 602 387 368
primar.nip.ner@mediterra.cz

Bc. Iveta HÁJKOVÁ

vrchní sestra

zástup hlavní sestry

tel.: 315 637 424
mobil: 606 643 953

vrchni.nip.ner@mediterra.cz

Mgr. Jaroslava MRKVIČKOVÁ

vedoucí sestra

tel.: 315 637 253
mobil: 725 833 014

jaroslava.mrkvickova@mediterra.cz

+420 315 637 407
+420 315 637 408