Vaše názory, pochvaly či stížnosti

Vážené klientky, Vážení klienti,
rádi bychom se dozvěděli Vaše postřehy, názory a zkušenosti z návštěvy
Nemocnice Neratocie.

Pokud máte výhrady, týkající se poskytování zdravotních služeb nebo činností souvisejících se zdravotními službami, můžete Vy, případně Váš zákonný zástupce (osoba zmocněná nebo osoba blízká) podat stížnost, a to těmito formami:

Písemná žádost

Stížnost zaslaná nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná.
Za podání písemné stížnosti se považuje i stížnost zaslaná e-mailem, faxem, je-li podepsaná.

Adresa pro podání písemné stížnosti:
ALMEDA, a.s.
Nemocnice Neratovice
sekretariát
Alšova 462
277 11 NERATOVICE

  Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

  Telefonická stížnost

  Přijímá pouze sekretariát ředitele na telefonu
  +420 315 637 470.

  Tato stížnost bude zaznamenána krátkým zápisem včetně kontaktních údajů stěžovatele. Podmínkou pro řešení telefonické stížnosti je její písemné potvrzení stěžovatelem (podpis).

  Ústní stížnost

  Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, stěžovatel může stížnost podat ústně jakémukoli zaměstnanci nemocnice. Tento zaměstnanec stěžovatele odkáže na sekretariát ředitele nemocnice, kde je učiněn krátký zápis s podpisem stěžovatele. Po pracovní době sekretariátu ředitele je nutné doporučit stěžovateli podat stížnost písemnou formou.

  Vámi podaná stížnost bude vyřízena písemnou odpovědí do 30 dnů od podání. Informace získané od Vás využijeme pro zlepšení našich služeb.

  Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti, můžete podat stížnost Krajskému úřadu Stč. Kraje, odboru zdravotnictví.

  Adresa příslušného správního orgánu:
   Krajskému úřadu Stč. Kraje, odboru zdravotnictví,
  Zborovská 11,
  150 21
  Praha 5

   Vámi předané informace využijeme pro další vylepšení provozu nemocnice.
  Děkujeme za Vaši spolupráci,
  Vedení nemocnice