UMÍSTĚNÍ V NEMOCNICI: přízemí nemocnice

VAŠE ZDRAVÍ JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ!

ÚVOD

Základním prvkem práce a zdrojem informací Oddělení RDG je zobrazovací činnost. Diagnostické obrazy získává různými postupy a s využitím různých energií nejčastěji v podobě ionizujícího záření (skiagrafie, skiaskopie, CT) a mechanické energie (ultrazvuk). V návaznosti na diagnostiku, nebo spolu s ní, se zabývá i intervenčními výkony.

POSKYTOVANÁ PÉČE

RDG oddělení naší nemocnice je plně digitalizováno a slouží jako vyšetřovací složka nejen pro ambulantní a hospitalizované pacienty nemocnice, ale i odborným a praktickým lékařům rozsáhlé spádové oblasti.

Odborní pracovníci jsou zodpovědní za náležité provedení zobrazovacích vyšetření a správnou interpretací získaných nálezů. Každý rok provedou okolo 26 000 vyšetření, z toho 15 000 vyšetření rentgenem a 5 000 ultrazvukových vyšetření. 

  • Na Radiodiagnostickém oddělení jsou prováděna vyšetření v širokém spektru klasické radiodiagnostiky.
  • Oddělení RDG se skládá z RTG skiagrafické a ultrazvukové (SONO) vyšetřovny.
  • Pacienti jsou vyšetřováni podle zásad radiační ochrany pacienta před ionizujícím zářením a dle norem radiační hygieny stanovených v Atomovém zákonu a ostatních souvisejících právních předpisech.
  • Pro nehybné klienty na lůžku je k dispozici pojízdný RTG přístroj.
  • Přístrojové vybavení na našem oddělení odpovídá požadavkům SÚJB. Jsou prováděny pravidelné kontroly – zkoušky dlouhodobé stability, zkoušky provozní stálosti.

ROZSAH VÝKONŮ A PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Sonografie

Na ultrazvukové vyšetřovně provádíme vyšetření:

  • břicha
  • malé pánve včetně struktur retroperitonea
  • vyšetření orgánů krku
  • kloubů a měkkých tkání
  • duplexní vyšetření tepenného a žilního systému v oblasti krku, břicha, malé pánve, skrota a v oblasti horních a dolních končetin včetně vrozených vývojových vad cévního systému

Průběh vyšetření

Na sonografické vyšetření je potřeba se předem objednat, a to buď telefonicky na tel. lince 315 637 311 nebo osobně na příjmu RTG v recepci nemocnice.

K vyšetření se klient dostaví v dohodnutý čas po předchozím řádném objednání.

U akutních případů se klient dostaví v co nejkratší době po předchozí dohodě vyšetřujícího a indikujícího lékaře.

Klienti v závažném klinickém stavu a řádně objednaní klienti jsou však vyšetřováni přednostně. 

Skiagrafická vyšetření (běžné snímkování)

Skiagrafickou metodou za využití rentgenového záření zobrazujeme tvrdé i měkké tkáně.

Vyšetření probíhá na principu rozdílné hodnoty pohlcení procházejícího svazku RTG záření v různých tkáních.

Výsledný obraz je zachycován na detekční systém přístroje.

Z tohoto systému jsou obrázky dále k dispozici na všech pracovištích nemocnice a dále je možné je uložit na CD pro potřeby klienta.

Průběh vyšetření

Na RTG vyšetření potřebujete řádně vyplněnou žádanku od Vašeho ošetřujícího lékaře.

Vyšetření se provádí v řádné pracovní době bez objednání a bez přípravy.

Po příchodu odevzdáte žádanku na RTG příjmu v recepci nemocnice, poté se posadíte v čekárně a vyčkáte na pokyn od RTG asistenta.

Následně po provedení snímku si ve většině případů můžete odejít, výsledek bude zaslán indikujícímu lékaři.

Výsledek z RTG vyšetření bude vypracován do třech pracovních dnů, ze statimového RTG vyšetření bude vypracován do 1 hodiny od provedení snímku, pokud bude přítomen lékař.

Chcete-li Váš RTG záznam s sebou, požádejte na recepci o zhotovení záznamu na CD nosič. Tato služba je zpoplatněná dle platného ceníku Nemocnice Neratovice.

Veškerá RDG dokumentace je vyhledávána a zapůjčovaná v době od 8:00 do 14:30.

Pohotovostní služba RDG je možná pouze po předchozí telefonické domluvě!

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Mobilní RTG přístroj TECHNIX S/ TMS 320

Skiagrafický RTG přístroj FUJIFILM/ SMART FGXR- 52S

Ultrazvukový přístroj PHILIPS EPIQ 5