Rychlé odkazy:

Na radiodiagnostickém oddělení jsou prováděna vyšetření v širokém spektru klasické radiodiagnostiky. Oddělení má dvě RTG vyšetřovny a jednu ultrazvukovou (SONO) vyšetřovnu. Radiační zátěž RTG vyšetření pro klienty je významně snížena užíváním „zeleného programu“ – citlivé folie a filmy. Pro nehybné klienty na lůžku je k dispozici pojízdný RTG přístroj. Ročně oddělení provádí kolem 26 tis. vyšetření, z toho 15 tis. vyšetření rentgenem a 5 tis. ultrazvukových vyšetření. 

+420 315 637 311

Radka ČEČÁKOVÁ

Věra ŠTAMFESTOVÁ

Provozní doba RDG

PO – PÁ 07:30 – 12:00

12:30 – 15:00

Vedení

MUDr. Kateřina PAUČKOVÁ

primářka

tel.: 315 637 310
primar.rdg.ner@mediterra.cz

Ing. Tomáš DUBRAVEC

vedoucí radiologický asistent

tel.: 315 637 312
rdg.ner@mediterra.cz

Veškerá RDG dokumentace je vyhledávána a zapůjčovaná v době od 8:00 do 14:30.

O pohotovostní službě pouze po předchozí telefonické domluvě!

Veškerou RTG dokumentaci lze přenést na CD nosiče, táto služba je zpoplatněná dle platného ceníku nemocnice Neratovice.

Sonografie

Na ultrazvukové vyšetřovně provádíme vyšetření břicha a malé pánve včetně struktur retroperitonea. Vyšetření orgánů krku, kloubů a měkkých tkání. Provádíme duplexní vyšetření tepenného a žilního systému v oblasti krku, břicha, malé pánve, skrota a v oblasti horních a dolních končetin včetně vrozených vývojových vad cévního systému. Na sonografické vyšetření je potřeba se předem objednat, buď telefonicky na tel. lince 315 637 311, nebo osobně na přijmu RTG v recepci nemocnice. Statimové SONO vyšetření se provádí do 1 hodiny. K vyšetření se klient dostaví v dohodnutý čas po předchozím řádném objednání, u akutních případů v co nejkratší době po předchozí dohodě vyšetřujícího a indikujícího lékaře. Klienti v závažném klinickém stavu a řádně objednaní klienti jsou však vyšetřováni přednostně.

PO – PÁ 08:00 – 12:00 objednaní klienti
PO – PÁ 12:00 – 14:00 STATIMOVÉ vyšetření

Skiagrafická vyšetření (běžné snímkování)

Skiagrafickou metodou za využití rentgenového záření zobrazujeme tvrdé i měkké tkáně, vyšetření probíha na principu rozdílné hodnoty pohlcení procházejícího svazku RTG záření v různých tkáních. Výsledný obraz je zachycován na detekční systém přístroje. Z tohoto systému jsou obrázky dále k dispozici na všech pracovištích nemocnice a dále je možné je uložit na CD pro potřeby klienta. Klient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou. Vyšetření se provádí v řádné pracovní době bez objednání a bez přípravy. Výsledek z RTG vyšetření bude vypracován do druhého dne, ze statimového RTG vyšetření bude vypracován do 1 hodiny od provedení snímku.