Domácí péče Mělník

V případě zájmu o domácí péči Vám doporučujeme využít služeb domácí péče v Nemocnici Mělník.

Klientem domácí péče v Nemocnici Mělník se může stát kdokoli. Služba je zajišťována osobám všech věkových kategorií. Domácí péče je poskytována všem klientům, kteří potřebují odbornou péči a přitom nejsou hospitalizovaní, nebo těm, jejichž stav neumožňuje docházet do ambulance lékaře.

Péče je aplikována v domácím prostředí klienta. Klient tedy není nucen nikam chodit, nebo dojíždět a odborná péče je mu poskytována v prostředí, které je mu známé a ve kterém se cítí dobře. Častými klienty domácí péče jsou lidé po operacích, úrazech a různých onemocněních. Péče je ale také věnována těm, kteří jsou částečně, či plně imobilní, kteří potřebují ošetření defektů a dekubitů, nebo ošetření rehabilitační, tedy nácvik pohybových dovedností. Další služby, které vykonává odborný personál, je péče o klienty se stomií, podávání parenterální a enterální výživy, měření fyziologických funkcí a edukační činnost.

Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je indikována praktickým, nebo ošetřujícím lékařem při propuštění po hospitalizaci. Proto je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Domácí zdravotní péče zahrnuje tyto úkony:

  • aplikace injekcí, infuzí, odběry krve, měření krevního tlaku, podání léků
  • ošetření a převazy pooperačních ran, proleženin, bércových vředů
  • péče o permanentní močové katétry, kolostomie, jednorázové cévkování, klysmata
  • ošetřovatelská a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku, procvičení velkých kloubů, nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem, dechová cvičení
  • prevence dekubitů a opruzenin, pravidelné polohování a podkládání
  • masáže zad, hýždí, končetin prokrvující emulzí
  • péče o hydrataci
  • pravidelná kontrola fyziologických funkcí a celkového zdravotního stavu
  • fyzická a zejména psychická aktivace
  • celkové poradenství, psychická podpora, aktivace pacienta, spolupráce s rodinou, začlenění rodiny do péče klienta

+420 730 180 432