Oddělení klinické biochemie a hematologie při nemocnici Neratovice je zařazeno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a tím je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR. Laboratoř je provozována společností VIDIA-DIAGNOSTIKA, Praha.

Biochemická a hematologická laboratoř  tel.: 315 637 303

Provozovatel: VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) je v nemocnici Neratovice v provozu od července 1994. Společně s radiodiagnostickým oddělením patří mezi nejdéle fungující provozy.

OKBH Pracoviště Neratovice provádí biochemická a hematologická vyšetření. V rámci společnosti provádí i další vyšetření mikrobiologická, serologická a imunologická. Ostatní speciální vyšetření zajišťujeme na smluvních pracovištích v Praze.

OKBH má nepřetržitý provoz 24 hodin denně. Provozní doba laboratoře je v pondělí až pátek od 07.00 do 15.00 hodin. Mimo tuto dobu funguje laboratoř v pohotovostním režimu. Vyšetření jsou prováděna jak pro potřeby nemocnice, tak i pro potřeby pacientů a lékařů v regionu. Od lékařů, kteří působí ve vzdálenějších lokalitách, je odebraný materiál pravidelně svážen a jsou jim dováženy hotové výsledky. Materiál je zpracováván denně a výsledky jsou k dispozici ještě týž den.

V laboratoři je zaveden systém vnitřní kontroly kvality. OKBH se pravidelně zúčastňuje SEKKu-Systému externí kontroly kvality, který organizuje Společnost klinické biochemie a Národní referenční laboratoře ČR.

Nabídka služeb pro spolupracující lékaře:

 • Provádění širokého spektra biochemických a hematologických vyšetření ihned po odběru (eliminují se chyby pozdním zpracováváním materiálu)
 • Zajištění provedení speciálních vyšetření ve spolupracující laboratoř
 • Zajištění provedení mikrobiologických, serelogických, imunologických vyšetření
 • Přednostní odběry dětí do 6 let
 • Odběry miminek a malých dětí kapilární metodou z prstu
 • Zajištění 24-hodinové pohotovostní služby pro statimová vyšetření (včetně víkendů a svátků)
 • Denní zpracovávání odebraného materiálu a dodání výsledků týž den
 • Provádění statimových vyšetření do 2 hod., vyšetření z vitální indikace do 1 hod
 • Poskytování odběrového materiálu pro případné odběry v ordinaci
 • Svoz odebraného materiálu a dovoz výsledků
 • Poskytování žádanek na veškerá vyšetření.