ÚSPĚCH v projektu „PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI“ (PPP)

  • Neratovice
  • 16.1.2019

Již od začátku roku 2018 je naše porodnice zapojena do projektu PPP jehož cílem je šíření myšlenky, že v porodnici lze rodit přirozeně a přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence, při zachování co nejpřirozenějšího a nejintimnějšího prostředí, s laskavou pozorností, jaká tomuto neopakovatelnému a jedinečnému okamžiku přísluší. Hned od prvního hodnoceného čtvrtletí jsme se zařadili mezi porodnice s nejlepšími výsledky sledovaných výkonů. V rámci hodnocení jsme se umístili mezi ostatními porodnicemi za jednotlivá čtvrtletí roku 2018 na krásném 2. místě a to hned 2x. Porodnice se hodnotily dle souhrnných parametrů v sedmi kategoriích např. v kategorii „Císařské řezy“ jsme se za 2. čtvrtletí 2018 umístili na 1. místě (nejnižší podíl císařských řezů na celkovém počtu porodů ve sledovaném období v jednotlivých porodnicích). Ostatními hodnocenými kategoriemi byly např. porody vedené porodní asistentkou,
podíl epidurálních analgezií na celkovém počtu neoperačních vaginálních porodů, podíl přirozených (normálních) porodů na celkovém počtu vaginálních neoperačních porodů atd. Bližší informace o projektu „PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI“ můžete získat na http://www.prirozenyporodvporodnici.cz/.