PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ MEZINÁRODNÍ DEN OŠETŘOVATELSTVÍ

  • Neratovice
  • 11.5.2019
12. květen
Mezinárodní den ošetřovatelek vznikl na počest narození Florence Nightingalové (12. 5. 1820), která se i přes počáteční odpor rodiny, začala věnovat nemocným a raněným a jako první vytvořila za Krymské války (1853-56) základy ošetřovatelského modelu používaného dodnes. Zasloužila se o první vzdělávání ošetřovatelek s hlavním důrazem na dodržování hygieny, ale také vlídnosti a empatie k nemocným. Florence byla velmi soucitná, pilná a odhodlaná. Její prozíravé reformy ovlivnily podstatu moderní zdravotní péče a její spisy doposud slouží jako zdroje informací pro zdravotní sestry, manažery i úředníky.