OTEC U PORODU s účinností od 16. dubna 2020 od 0:00 hodin.

  • Neratovice
  • 21.4.2020

OTEC U PORODU
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví byla povolena přítomnost třetí osoby u porodu, která je však umožněna za dodržení několika podmínek stanovených MZČR:
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
Třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Poskytovatel zajistí, že bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami. Této osobě bude před vstupem do porodního pokoje nebo boxu změřena teplota, která musí být nižší než 37,0 °C. Důležité také je, že nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19. Třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest. Přítomnost třetí osoby je umožněna jen v porodnicích, kde je možné uvedené podmínky dodržet.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
Přítomnost otce u porodu je tedy možná, za dodržení výše uvedených podmínek i v naší porodnici, ale pouze v případě využití velkého porodního sálu, který splňuje výše uvedené (samostatný vstup z chodby, vlastní sociální zařízení).
Opatření nabývá účinnosti 16. dubna 2020 od 0:00 hodin.