MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVY

  • Neratovice
  • 29.7.2020
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsou, všichni pacienti navštěvující Nemocnici Neratovice, povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének a při vstupu do nemocnice provedou hygienickou dezinfekci rukou.
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVY:
🔺NÁVŠTĚVY NA ODDĚLENÍ NIP A DIOP🔺
✔️pouze po předchozí domluvě (telefonicky nebo e-mailem)
    s ošetřujícím lékařem,
✔️každý den od 14.00 hod do 18.00 hod. (jiné časové rozmezí dle domluvy s ošetřujícím lékařem) na dobu max 60
    min.,
✔️každé navštěvující osobě bude na recepci nemocnice změřena teplota a musí vyplnit dotazník o bezinfekčnosti,
    který odevzdá na oddělení,
✔️ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob,
✔️v případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou mezi lůžky umístěny paravány nebo jiné obdobné
    překážky,
✔️navštěvující osoba si na recepci zakoupí respirátor FFP2 (pokud nebude mít vlastní), na oddělení, bez poplatku,
    budou poskytnuty další OOPP – návštěvnický plášť a rukavice., při vstupu na oddělení provede navštěvující osoba
    hygienickou dezinfekci rukou.
🔺NÁVŠTĚVY NA INTERNÍM ODDĚLENÍ A NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉM ODDĚLENÍ🔺
✔️každý den od 14.00 hod do 18.00 hod. na dobu max 60 min.,
✔️každé navštěvující osobě bude na recepci nemocnice změřena teplota a musí vyplnit dotazník o bezinfekčnosti,
    který odevzdá na oddělení,
✔️ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob,
✔️pokud je to možné, návštěvy probíhají v jednolůžkovém pokoji nebo v prostorech, v místnosti vyčleněné pro tento
    účel,
✔️v případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou mezi lůžky umístěny paravány nebo jiné obdobné
    překážky,
✔️navštěvující osoba je povinna nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének
    (možnost zakoupení na recepci NN nebo vlastní).