Běžný den na oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

  • Neratovice
  • 2.10.2023

DLOUHODOBÁ INTENZIVNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE (DIOP)

„Za svůj tým, který zde doposud pracuje, jsem velice hrdá, svou práci odvádí velice zodpovědně, svědomitě a s úsměvem na tváři i přes to, že je na ně kladen každý den velký stresový nápor“, hodnotí svůj tým vrchní sestra Mgr. Iveta Hájková. 

Důležitou součástí oddělení je sesterna, kde je mimo jiné vedena např. zdravotnická dokumentace pacientů či tu sestřičky každý den připravují potřebné léky a infuzní roztoky pro pacienty. Na vše bedlivě dohlíží vedoucí sestra Mgr. Lucia Kašinová, která  tvoří nezastupitelnou část našeho týmu na oddělení DIOP a je podřízena vrchní sestře Mgr. Ivetě Hájkové, která pracuje v naší nemocnici již 11 let. Je vrchní sestrou nejenom oddělení DIOP, ale i oddělení NIP a MOJIP.  Její pracovní náplň je poměrně obsáhlá, má na starosti plánování, kontrolní činnost, hospodaření svěřených pracovišť, koordinaci činnosti ošetřovatelského týmu, telefonické vyřizování nezbytně důležitých záležitostí týkajících se odděleních, komunikaci s rodinami pacientů a mnoho dalšího. Pod jejím vedením panuje na odděleních pořádek a  pohodová atmosféra, což je důležité nejenom pro efektivní péči o pacienty, ale i pro správnou souhru celého ošetřovatelského týmu. V rámci péče naší nemocnice poskytuje oddělení DIOP intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty. Oddělení disponuje moderním vybavením odpovídajícím současným trendům, a tím je tak schopno zajistit péči na vysoké úrovni.