AKTUÁLNÍ INFORMACE – OTEC U PORODU

  • Neratovice
  • 23.10.2020
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví  s účinností ode dne 9. října 2020 až do odvolání,  byla povolena přítomnost třetí osoby u porodu, která je však umožněna za dodržení několika podmínek stanovených MZČR:

🔹Třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti.

🔹Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením.
🔹Poskytovatel zajistí, že bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami. Této osobě bude před vstupem do pokoje nebo boxu změřena teplota, která musí být nižší než 37,0 °C. Důležité také je, že nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19.
🔹Třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest.
🔹Přítomnost třetí osoby je umožněna jen v porodnicích, kde je možné uvedené podmínky dodržet.

Přítomnost otce u porodu je tedy možná, za dodržení výše uvedených podmínek i v naší porodnici, ale pouze v případě využití velkého porodního sálu, který splňuje výše uvedené (samostatný vstup z chodby, vlastní sociální zařízení).