AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ NÁVŠTĚV NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH KE DNI 18.9.2020

  • Neratovice
  • 18.9.2020

S okamžitou platností od 18.9. 2020 se na všech odděleních NN zakazují návštěvy pacientů, s výjimkou přítomnosti třetí osoby při porodu. Přítomnost třetí osoby při porodu bude povolena, jen v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

  • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
  • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
  • třetí osoba se podrobí měření teploty při vstupu do NN a vyplní dotazník o bezinfekčnosti, který odevzdá na oddělení,
  • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

Dále s platností od 21.9. 2020 se znovu zavádí měření teploty  u všem pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení.