AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ NÁVŠTĚV NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH KE DNI 14.4.2021

 • Neratovice
 • 13.4.2021

S účinností ode dne 14. dubna 2021 jsou návštěvy na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  na jednotlivých odděleních Nemocnice Neratovice upravené následovně:

Multioborová jednotka intenzivní péče (MOJIP) a Interní oddělení

 • povoleny jsou návštěvy pouze u pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stadiu po předchozím telefonickém objednání s vedoucím lékařem odd.
 • podmínky pro umožnění návštěvy: negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu na přítomnost infekce SARS-CoV-2 ne starší 48 hod., nebo má navštěvující osoba vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace 2 očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní
 • návštěva je omezena na jednu maximálně 2 osoby k pacientovi po dobu maximálně 30 minut
 • navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazenou ochrannou pomůcku dýchacích cest – nový, dosud nepoužitý respirátor  bez výdechového ventilu třídy FFP2, KN 95,FFP3
 • před vstupem na oddělení návštěva provede řádnou dezinfekci rukou

Gynekologicko-porodnické oddělení

 • povolena je přítomnost třetí osoby při porodu za splnění podmínek: porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, třetí osoba předloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu na přítomnost infekce SARS-CoV-2 ne starší 48 hod., nebo má vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace 2 očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní
 • navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazenou ochrannou pomůcku dýchacích cest – nový, dosud nepoužitý respirátor  bez výdechového ventilu třídy FFP2, KN 95,FFP3
 • před vstupem na oddělení návštěva provede řádnou dezinfekci rukou

Náslendá intenzivní péče (NIP) a Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče(DIOP)

 • návštěvy jsou povolené za splnění podmínek: osoba navštěvující pacienta předloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu na přítomnost infekce SARS-CoV-2 ne starší 48 hod., nebo má vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace 2 očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní
 • návštěva je omezena na jednu maximálně 2 osoby k pacientovi po dobu maximálně 30 minut
 • navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazenou ochrannou pomůcku dýchacích cest – nový, dosud nepoužitý respirátor  bez výdechového ventilu třídy FFP2, KN 95,FFP3
 • před vstupem na oddělení návštěva provede řádnou dezinfekci rukou