AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ NÁVŠTĚV NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH KE DNI 11.1.2021

  • Neratovice
  • 12.1.2021

Ode dne  11.1. 2020  jsou povoleny návštěvy na INTERNÍM ODDĚLENÍ a na GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉM ODDĚLENÍ za dodržování následujících podmínek: 

 

  • návštěvy jsou možné pouze na jednolůžkových pokojích,
  • návštěva je omezena na jednu osobu na maximálně 30 minut,
  • návštěvy jsou možné za dodržení proti epidemiologických postupů, 
  • návštěva nesmí vykazovat klinické příznaky infekčního onemocnění. 

 

  • návštěva nevykazuje žádné klinické příznaky infekčního onemocnění,
  • návštěva předloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu na přítomnost infekce SARS-CoV-2, který nebude starší 48 hod,
  • návštěva použije nový, dosud nepoužití respirátor třídy FFP2 nebo vyšší, 
  • návštěva je omezena na jednu osobu na maximálně 30 minut.