AKTUÁLNÍ INFORMACE K REŽIMU NÁVŠTĚV NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH A INTENZIVNÍ PÉČE KE DNI 1. 11. 2021

 • Neratovice
 • 2.11.2021

Vzhledem k vývoji současné epidemiologické situace, jsou s účinností ode dne 1. listopadu 2021 návštěvy na jednotlivých odděleních Nemocnice Neratovice upraveny následovně:

 

PODMÍNKY PRO UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚV

Je nutné se  prokázat:

 • negativním testem PCR na přítomnost viru SARS-CoV – 2 ne starším než 72 hodin,
 • negativním POC testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším než 24 hodin, z dokladu musí být patrné, kdo test provedl, v případě POC testu se nejedná o samotest, který je určen pro vyhodnocení laickou osobou, proto výsledky samotestování nebudou uznány,
 • nebo certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od uplynutí druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkové vakcíny 14 dní),
 • nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době ne starší 180 dnů před dnem návštěvy,
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který si předem uhradí na recepci NN (cena dle platného ceníku).

Režimová opatření pro INTERNÍ ODDĚLENÍ

 Zákaz návštěv od 1.11. 2021 až do odvolání.

Výjimka ze zákazu je možná, a to vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem, u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění za předpokladu že:

 • navštěvující osoba splňuje jednu z podmínek pro umožnění návštěv, viz. výše,
 • při příchodu na oddělení navštěvující osoba provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • doba návštěvy je omezena maximálně na 30 minut,
 • k pacientovi mohou ve stejném čase nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění COVID-19, či jiné respirační onemocnění,
 • osoba navštěvující pacienta v izolačním režimu použije ochranné prostředky (ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor FFP2 , KN 95, FFP3 bez výdechového ventilu, jednorázový plášť a rukavice – balíček OOPP k zakoupení na recepci NN, cena dle platného ceníku).

Režimová opatření pro MOJIP 

 Zákaz návštěv od 1.11. 2021 až do odvolání.

Výjimka ze zákazu je možná, a to vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem, u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění za předpokladu že:

 • navštěvující osoba splňuje jednu z podmínek pro umožnění návštěv, viz. výše,
 • při příchodu na oddělení navštěvující osoba provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor FFP2 , KN 95, FFP3 bez výdechového ventilu, jednorázový plášť a rukavice (balíček OOPP k zakoupení na recepci NN, cena dle platného ceníku),
 • doba návštěvy je omezena maximálně na 30 minut,
 • k pacientovi mohou ve stejném čase nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění COVID-19, či jiné respirační onemocnění,
 • návštěva není povolena u pacientů v izolačnímu režimu.

Režimová opatření pro GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

 Návštěvy na oddělení jsou povoleny za předpokladu že:

 • navštěvující osoba splňuje jednu z podmínek pro umožnění návštěv, viz. výše, při příchodu na oddělení navštěvující osoba provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazený nový ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor FFP2 , KN 95, FFP3 bez výdechového ventilu (respirátor k zakoupení na recepci NN, cena dle platného ceníku),
 • návštěva probíhá přednostně mimo pokoj,
 • doba návštěvy je omezena maximálně na 30 minut,
 • k pacientovi mohou ve stejném čase nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění COVID-19, či jiné respirační onemocnění.

Režimová opatření pro INTENZIVNÍ PÉČE –  NIP a DIOP:

 • o vhodnosti návštěvy rozhoduje ošetřující lékař, režim návštěvy se pak řídí dle podmínek pro umožnění návštěv, viz. výše,
 • při příchodu na oddělení navštěvující osoba provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor FFP2 , KN 95, FFP3 bez výdechového ventilu, jednorázový plášť a rukavice (zakoupení balíčku OOPP na recepci NN, cena dle platného ceníku),
 • doba návštěvy je omezena maximálně na 30 minut,
 • k pacientovi mohou ve stejném čase nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění COVID-19, či jiné respirační onemocnění.

 

Věříme, že tato opatření chápete, neboť zdraví pacientů klademe vždy na první místo.