AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ NÁVŠTĚV NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉM ODDĚLENÍ

  • Neratovice
  • 21.9.2020

VZHLEDEM K VÝVOJI SOUČASNÉ EPIDEMICKÉ SITUACE JSOU NÁVŠTĚVY NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉM ODDĚLENÍ  POVOLENY ZA DODRŽOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH  PODMÍNEK:

  • každý den od 14.00 hod do 18.00 hod. na dobu max 30 min./pokoj (platí i pro nadstandardní pokoje),
  • návštěvy povoleny třetí osobě (třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo partner žijící s rodičkou ve společné domácnosti),
  • přítomnost duly není v tuto chvíli zatím možná,
  • přítomnost třetí osoby při porodu bude povolena, jen v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

o  třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo partner žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

o  bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

o  třetí osoba se podrobí měření teploty při vstupu do NN a vyplní dotazník o bezinfekčnosti, který odevzdá na oddělení,

o  třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje.