AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚV VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍ PÉČE

  • Neratovice
  • 12.7.2021
Od pátku 9. července se budou muset lidé, kteří zatím absolvovali pouze jednu dávku očkování u dvoudávkových vakcín, opět prokazovat při návštěvě pacienta v nemocnici či příbuzného v zařízení sociální péče negativním testem na covid-19.
Z rozhodnutí MZČR, které odsouhlasila vláda, se totiž k tomuto datu přestane uznávat první dávka jako dostatečná k zajištění bezinfekčnosti. Důvodem je šíření delta mutace koronaviru SARS-CoV-2, proti které je člověk po první dávce chráněn jen z 30 procent.
Návštěvy jsou povoleny za podmínky, kdy osoba navštěvující pacienta se prokáže, že:
1. absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
nebo
2. absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
nebo
3. byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky v případě  dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní
nebo
4. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s tím, že od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní
nebo
5. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
nebo
6. osoba se prokáže potvrzením o negativním testování od zaměstnavatele nebo školy ne starším 72 hod