AKTUÁLNÍ INFORMACE K REŽIMU NÁVŠTĚV NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH A INTENZIVNÍ PÉČE KE DNI 19. 11. 2021

 • Neratovice
 • 19.11.2021

Vzhledem k vývoji současné epidemiologické situace, jsou s účinností ode dne 19. listopadu 2021 návštěvy na jednotlivých odděleních Nemocnice Neratovice upraveny následovně:

PODMÍNKY PRO UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚV LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ A PŘÍTOMNOST DOPROVODU U PORODU

Je nutné se  prokázat:

 • negativním testem PCR na přítomnost viru SARS-CoV – 2 ne starším než 72 hodin,
 • negativním POC testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším než 24 hodin, z dokladu musí být patrné, kdo test provedl, v případě POC testu se nejedná o samotest, který je určen pro vyhodnocení laickou osobou, proto výsledky samotestování nebudou uznány,
 • nebo certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od uplynutí druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkové vakcíny 14 dní),
 • nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době ne starší 180 dnů před dnem návštěvy,
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který si předem uhradí na recepci NN (cena dle platného ceníku).

 Režimová opatření pro GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Zákaz návštěv od 19.11. 2021 až do odvolání.

Výjimka je doprovod k porodu a otcové na nadstandardních pokojích při splnění jedné z podmínek pro umožnění návštěv, viz. výše,

 NADSTANDARDNÍ POKOJE: 

 • při příchodu na oddělení navštěvující osoba provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • navštěvující osoba  musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazený nový ochranný prostředek dýchacích cest  – respirátor FFP2 , KN 95, FFP3 bez výdechového ventilu (cena dle platného ceníku),
 • po vstupu na pokoj zůstává po celou dobu návštěvy na pokoji a opustí jej jen při odchodu z oddělení, platí i při ubytování otce na nadstandardním pokoji (pokud se ubytovaný otec po odchodu z oddělení vrátí, musí se opět prokázat dle podmínek uvedených výše).

OTEC K PORODU: 

 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami

Režimová opatření pro INTERNÍ ODDĚLENÍ

 Zákaz návštěv od 1.11. 2021 až do odvolání.

Výjimka ze zákazu je možná, a to vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem, u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění za předpokladu že:

 • navštěvující osoba splňuje jednu z podmínek pro umožnění návštěv, viz. výše,
 • při příchodu na oddělení navštěvující osoba provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • doba návštěvy je omezena maximálně na 30 minut,
 • k pacientovi mohou ve stejném čase nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění COVID-19, či jiné respirační onemocnění,
 • osoba navštěvující pacienta v izolačním režimu použije ochranné prostředky (ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor FFP2 , KN 95, FFP3 bez výdechového ventilu, jednorázový plášť a rukavice – balíček OOPP k zakoupení na recepci NN, cena dle platného ceníku).

Režimová opatření pro MOJIP

 Zákaz návštěv od 1.11. 2021 až do odvolání.

Výjimka ze zákazu je možná, a to vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem, u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění za předpokladu že:

 • navštěvující osoba splňuje jednu z podmínek pro umožnění návštěv, viz. výše,
 • při příchodu na oddělení navštěvující osoba provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor FFP2 , KN 95, FFP3 bez výdechového ventilu, jednorázový plášť a rukavice (balíček OOPP k zakoupení na recepci NN, cena dle platného ceníku),
 • doba návštěvy je omezena maximálně na 30 minut,
 • k pacientovi mohou ve stejném čase nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění COVID-19, či jiné respirační onemocnění,
 • návštěva není povolena u pacientů v izolačnímu režimu.

 Režimová opatření pro INTENZIVNÍ PÉČE –  NIP a DIOP

Zákaz návštěv od 19.11. 2021 až do odvolání.

Výjimka ze zákazu je možná, a to vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem, u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění za předpokladu že:

 • navštěvující osoba splňuje jednu z podmínek pro umožnění návštěv, viz. výše,
 • při příchodu na oddělení navštěvující osoba provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor FFP2 , KN 95, FFP3 bez výdechového ventilu, jednorázový plášť a rukavice (zakoupení balíčku OOPP na recepci NN, cena dle platného ceníku),
 • doba návštěvy je omezena maximálně na 30 minut,
 • k pacientovi mohou ve stejném čase nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění COVID-19, či jiné respirační onemocnění.