Rozhovor s Petrem Mánkem, mzdovým analytikem Nemocnice Neratovice

  • Neratovice
  • 13.3.2024

NEMOCNICE NERATOVICE ZAVEDLA NOVÝ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM PLÁNOVÁNÍ SMĚN A DOCHÁZKY OD SPOLEČNOSTI RON SOFTWARE

„Zavedením systému dochází k úspoře času, snížení chybovosti, sjednocení systému vykazování a celkově ke snížení manuální práce, říká Petr Mánek, mzdový analytik Nemocnice Neratovice.

Petře, k čemu vlastně slouží tento docházkový a plánovací systém?

Systém slouží k efektivnímu řízení docházky zaměstnanců, efektivnímu plánování pracovní doby v rámci nemocnice a samozřejmě k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Jak systém pomáhá např. s plánováním pracovní doby?

Vedoucí pracovníci mají možnost plánovat pracovní dobu zaměstnanců na základě potřeb oddělení a požadavků obsazenosti dle stanovených pravidel pro jednotlivé profesní skupiny, tím dochází k větší efektivitě rozvržení pracovního času a napomáhá to snížení nadměrného pracovního vytížení.

Jaké jsou tedy hlavní výhody zavedení tohoto systému do neratovické nemocnice?

Je to hlavně efektivita procesů, spolehlivost a transparentnost řízení personálu a docházek, což v konečném důsledku vede nejenom k lepšímu plánování a využití pracovních sil, ale také ke snížení administrativních nákladů.

Jaké jsou další výhody zavedení tohoto systému?

Např. při ručním vyplňování výkazů mohlo dojít k chybě. Při použití našeho systému spočívá výhoda ve snížení chybovosti díky automatickému generování výkazů na základě plánu směn. Výkaz se automaticky vygeneruje a dochází například k automatickému výpočtu hodin příplatků, náhrad za dovolenou atd.

Je pravda, že Vám používání systému ušetří i spoustu času?

Ano, časová úspora je jednou z velkých výhod. Nahrát údaje do systému trvá dvě hodiny, ruční zadávání zabralo cca 12 hodin času.

Jaké jsou výhody z hlediska digitalizace?

Především jsou data vždy snadno dostupná pro uživatele dle jejich oprávnění a jsou dostupná i zpětně, uživatel má přístup do systému podle potřeby (není třeba vyhledávat vytištěné výkazy v archivu), dochází ke snížení nákladů na fyzickou archivaci dokumentů, dále je zde možnost generování sestav ze systému a možnost dalšího rozšíření sestav dle požadavků uživatele (nová sestava se dá použít i na data zpětně). Generováním výkazů se také zajistí jednotná formální stránka napříč organizací (stejné definice směn, nepřítomností).

A co třeba výhody zavedení systému z hlediska ekologie. Jsou zde nějaké?

Samozřejmě. Díky elektronické evidenci docházky a dalších personálních údajů dochází k výraznému snížení potřeby tisku papírových dokumentů a formulářů. To přispívá k šetření papíru a snížení produkce odpadu. Eliminace potřeby tisku, kopírování a distribuce papírových dokumentů vede také ke snížení energetické náročnosti spojené s provozem tiskáren a kopírek, což napomáhá udržitelnému provozu organizace v dlouhodobém horizontu. Celkově tak dochází ke snížení emisí skleníkových plynů způsobených výrobou a provozem těchto zařízení.

Petře, teď trochu odbočíme: Čím jste chtěl být v dětství? Vždycky Vás lákala čísla?

V dětství jsem chtěl být ledasčím, ale moje současná pracovní pozice mezi těmito představami rozhodně nebyla. Po pravdě řečeno jsem ani netušil, že se někdo něčím takovým zabývá.

Prozradíte nám, proč jste si vybral právě profesi mzdového analytika?

Jednalo se o postupný vývoj., Začal jsem pracovat v obchodním provozu pro nadnárodní řetězec, kde jsem z obchodního oddělení postupně přesedlal na finance a následně na produktivitu práce. Po změně zaměstnavatele jsem se začal věnovat personalistice a mzdovému účetnictví, které mají na produktivitu práce návaznost, a současně jsem změnil i obor z obchodu na zdravotnictví, kde se pohybuji již téměř 15 let.

Jak dlouho pracujete v neratovické nemocnici?

Už čtvrtým rokem.

Popište nám trochu svoji práci co vše máte v rámci nemocnice na starosti?

Mou hlavní náplní práce je kompletní zpracovávání mzdové agendy a s ní souvisejících činností, dále poskytuji reporty a analýzy pro vedení nemocnice a v neposlední řadě je to implementace a rozvoj nových softwarových nástrojů.

Jaké dovednosti a technické znalosti považujete za nejdůležitější pro práci mzdového analytika?

Velmi důležité je komplexní myšlení, které pomáhá při analýzách dat i procesů, a znalost MS Excelu, bez které v současnosti není možné provádět analýzy velkého objemu dat.

Práce s čísly je velmi náročná., Jak nejraději odpočíváte?

Asi jako většina z nás, rád jezdím na kole, jsem celkem velký čtenář a snažím se věnovat i rodině.