Pracoviště centrální sterilizace

 • vamed
 • 24.11.2022

Centrální sterilizace

Cílem oddělení Centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků. Ochrana pacienta je v naší práci to nejdůležitější.

Oddělení Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště Nemocnice Neratovice. Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a je neoddělitelnou součástí bezpečného poskytování komplexní zdravotní péče.


Technologické postupy sterilizace jsou včetně dekontaminace, dezinfekce a předsterilizační přípravy zajištěny moderními technologiemi v souladu s platnou legislativou.


Provoz splňuje předpisy dané vyhláškou MZ č. 306/2012 Sb., o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a platnými ČSN – EN.

Zaměření oddělení

Oddělení centrální sterilizace je specializované pracoviště Nemocnice Neratovice

Přístrojové vybavení:

Parní sterilizátor STERIVAP 5220806

Parní sterilizátor STERIVAP 031120

Úpravna vody GW 50

Rebi kontinuální svářečka

Provádíme:

 • Předsterilizační přípravu- balení do sterilizačních obalů
 • Sterilizaci
 • Skladování
 • Transport sterilního materiálu

Vedoucí oddělení:

vrchní sestra Lenka Adámková, DiS.

Kontakt:

tel.: 315 637 250

E-mail:

Provozní doba:

7:00-15:30 (pohotovost 15:30-7:00)

Gynekologická operativa

 • vamed
 • 13.12.2019

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA

Gynekologické oddělení je zaměřeno na minimálně invazivní chirurgii (tj. laparoskopie) v plném rozsahu indikačního spektra (mimo onkologie). Naši gynekologové se snaží snížit bolestivost operačních zákroků, délku léčby a vyhnout se tak možným pooperačním komplikacím.

Gynekologické operace

Laparoskopické operace:

 • odstranění srůstů

 • operace endometriózy

 • odstranění cyst vaječníků

 • diagnostika neplodnosti, chromopertubace

 • laparoskopické myomektomie

 • laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

 • diagnostická laparoskopie nejasných bolestí břicha

 • laparoskopická sterilizace

Malé gynekologické operace
(výkony ambulantního typu)

 • diagnostika nepravidelného cyklu: diagnostická hysteroskopie, biopsie endometria

 • operační hysteroskopie

 • interupce, revize po spontánním potratu

 • konizace děložního čípku, biopsie čípku

 • labioplastika, operace špatně zhojených poporodních poranění

  Výhodou malých gynekologických výkonů je propuštění klientky v den výkonu (dle stavu).

Velké gynekologické operace

Vaginální a abdominální operace

 • abdominální a vaginální hysterektomie (odstranění dělohy)

 • řešení sestupu rodidel, vaginální plastiky,

 • urogynekologické operace, implantát Splentis

Gynekologické operace jsou prováděny v celkové anestezii

Urogynekologická operativa

 • komplexní diagnostika a léčba u žen se sestupem rodidel (dělohy, pochvy po odstranění dělohy)

 • léčba návazných problémů, jako jsou neudržení moči (inkontinence) nebo naopak obtížné močení

 • operačních metody – provádění prosté poševní plastiky, závěsy dělohy či pochvy s použití implantátů v léčbě sestupů a pásek v léčbě stresové inkontinence

Objednávání k malým gynekologickým výkonům

Pokud se rozhodnete využít služeb gynekologického operačního sálu, můžete se k malému gynekologickému výkonu ( s písemným doporučením Vašeho gynekologa) objednat telefonicky

na tel. 725 833 015.

Před výkonem prosím absolvujte předoperační vyšetření u Vašeho obvodního lékaře. Před interupcí a revizí dutiny děložní po spontánním potratu je nutné vyšetřit krevní skupinu.

Malý gynekologický operační výkon:

V den výkonu se dostavte do nemocnice Neratovice v 7:30 hod, na lačno (nejezte, nepijte, nekuřte). Pokud užíváte nějaké léky, vezměte je prosím s sebou, dále budete potřebovat hygienické potřeby (ručník, mýdlo), přezůvky na jeden den. Pokud máte potíže s křečovými žílami, opatřete si elastická obinadla nebo kompresivní punčochy.

Zaregistrujte se na recepci nebo viz. níže registrace do nemocničního informačního systému. V gynekologické ambulanci ve 2 NP. bude proveden příjem k operaci a kontrolní vyšetření gynekologem.

Poté budete přijata k operačnímu výkonu na gynekologický operační sál v 5 NP.

Před operačním výkonem si prosím odstraňte make-up, odlakujte nehty a odstraňte šperky.

Po operaci zůstanete ještě několik hodin na dospávacím pokoji (obvykle 2 – 4 hod.)

Po stabilizaci stavu budete propuštěna do domácího ošetření, je nutné si zajistit doprovod domů.

Velké gynekologické operace:

Příjem k velkým gynekologickým operacím probíhá den před operací v odpoledních hodinách mezi 13-15 hod. na gynekologicko porodnickém odd. ve 4 NP.

Pokud užíváte nějaké léky, vezměte je prosím s sebou, dále budete potřebovat hygienické potřeby, přezůvky, župan. Večer před operací u Vás anesteziolog provede anesteziologickou vizitu.

Před výkonem prosím absolvujte předoperační vyšetření u Vašeho obvodního lékaře.

Registrace do nemocničního informačního systému

Pokud se rozhodnete využít služeb gynekologického operačního sálu a v naší nemocnici jste zatím nikdy nebyla, musíte se nejdříve zaregistrovat do našeho nemocničního informační systému (NIS). Tuto registraci lze provést jak telefonicky na tel. 315 637 111, tak e-mailem: . K zaregistrování je potřeba, abyste sdělila Vaše jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, číslo Vaší zdravotní pojišťovny a nejrychlejší kontakt na Vás – telefon, mobil apod. Po zaregistrování již můžete navštívit jakékoliv oddělení a ambulanci naší nemocnice.

 

 

Nemocnice Neratovice Almeda a.s., je NESMLUVNÍM zdravotnickým zařízením pro pojišťovnu 213 – Revirní bratrská pokladna.

Vedení

MUDr. Kamil SVOBODA

primář gynekologického oddělení a gynekologického operačního sálu

Lenka Adámková, DiS.

vrchní sestra ARO a gynekologického operačního sálu

Následná intenzivní péče

 • vamed
 • 15.10.2017

UMÍSTĚNÍ V NEMOCNICI:  3. patro budovy nemocnice

POČET LŮŽEK: 15 (jeden jednolůžkový pokoj, dva třílůžkové pokoje, dva čtyřlůžkové pokoje)

Oddělení následné intenzivní péče bylo zprovozněno v dubnu 2008 jako reakce na neustálý celostátní nedostatek lůžek pro nemocné vyžadující dlouhodobou resuscitační péči.

DEFINICE ODDĚLENÍ

Oddělení Následné intenzivní péče (NIP) je určeno k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, neobnovila se některá ze životních funkcí a jsou dosud částečně nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci.

Oddělení není určeno pro akutní příjmy.

HLAVNÍ POSLÁNÍ ODDĚLENÍ

Hlavním posláním pracoviště Následné intenzivní péče je bezpečné a v závislosti na stavu pacienta rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad nejčastěji na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Příjem pacienta na NIP je možný z oddělení ARO, JIP nebo jiného oddělení NIP.

Jsme tu pro Vaše zdraví

PŘÍJEM PACIENTŮ

Podmínkou přijetí pacienta na NIP je předchozí pobyt na resuscitačním lůžku v rámci ARO a jednotek intenzivní péče. Pacienti většinou nemohou sami dýchat a jsou dlouhodobě závislí na dýchacím přístroji.

Dále jsou to pacienti, kteří se zotavují po těžkých mozkolebečních poraněních, neurologických onemocněních a těžkých septických stavech, u nichž nedošlo k plné obnově mozkových funkcí a potřebují nejen zajištění komplexní intenzivní péče, ale i nepřetržitý monitoring životních funkcí.

POSKYTOVANÁ PÉČE

Úkolem dlouhodobé intenzivní péče je nejen vyřešení, resp. dořešení, akutního zdravotního problému, ale i nácvik základních životních dovedností a počátek snahy o resocializaci pacienta.

Tento proces je komplexní a zahrnuje péči:

 • lékařů (anesteziologů, resp. intenzivistů)
 • specializovaných zdravotních sester
 • fyzioterapeutů
 • dalších specialistů

Nezastupitelnou roli v celém procesu léčby a resocializace pacienta hraje, pochopitelně, i rodina a její, pokud možno, co nejčastější návštěvy.

V některých případech je možné, po předchozí dohodě s ošetřujícím personálem, aby se rodina i přímo podílela například na rehabilitaci, výživě či nácviku některých základních životních návyků svého příbuzného.

PÉČE FYZIOTERAPEUTŮ

Spolupráce s fyzioterapeuty je naprosto stěžejní. Každý pacient v rámci kondice rehabilituje pasivně i aktivně dvakrát denně 7 dní v týdnu. Používají se specifické rehabilitační pomůcky pro bazální a audiovizuální stimulaci.

Náš zdravotnický personál se snaží léčit, ošetřovat a uzdravovat podle nejnovějších poznatků současného zdravotnictví a ošetřovatelské péče.

VYBAVENÍ ODDĚLENÍ

Oddělení je nadstandardně vybaveno moderní zdravotnickou technikou.

 • Oddělení NIP má k dispozici 15 komplexně vybavených resuscitačních lůžek s antidekubitálními matracemi s možností volitelných léčebných a relaxačních poloh.
 • K výbavě patří i 15 dýchacích přístrojů, odsávací a zvlhčovací systémy. Monitorovací systém jednotlivých lůžek zabezpečuje centrální pult.
 • Všechny místnosti pro pacienty jsou vybaveny klimatizací a televizí.

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTA

 • Informace o podstatě a průběhu onemocnění podává nejbližším příbuzným výhradně ošetřující lékař.
 • Jméno ošetřujícího lékaře Vám sdělí sestra oddělení. Po přijetí nemocného na oddělení informujeme příbuzné, pokud možno osobně. Následně se poté lze domluvit na způsobu komunikace v dalších dnech.
 • Informaci o aktuálním stavu nemocného sdělujeme v odpoledních hodinách osobně od 14.00 do 16.00 hod, telefonicky na čísle 315 637 429, a to ve všední dny po ranní vizitě mezi 13.00 – 14.00 hod.
 • Informace se podávají pouze osobám, které určil pacient a znají
 • U nemocných v závažném stavu dle domluvy s ohledem na přání příbuzných, lze poskytnou informace o stavu pacienta i v jinou dobu.

Prosíme rodinné příslušníky, aby mezi sebou vybrali jednoho zástupce, který bude telefonické i osobní informace předávat rodině. S větším počtem osob není možné z časových důvodů denně komunikovat, byla by tak narušována péče o nemocné.

DUCHOVNÍ SLUŽBA

 • NN nabízí pacientům i rodinným příslušníkům duchovní službu.
 • Seznam církví je přístupný na oddělení.

+420 315 637 407
+420 315 637 408

Multioborová jednotka intenzivní péče

 • vamed
 • 15.10.2017

Multioborová jednotka intenzivní péče nemocnice Neratovice, kde se na 6-ti lůžkách léčí pacienti s ohrožením životně důležitých funkcí ze všech oddělení nemocnice. JIP byla nově vybavena moderním monitorovacím systémem.

Těmto kriticky nemocným jsme schopni poskytnout péči na odpovídající úrovni včetně umělé plicní ventilace. Nezbytné zázemí JIP tvoří široké spektrum vyšetření, které nepřetržitě provádí oddělení RDG a OKBH, a též konziliární služba odborných lékařů nemocnice.

Interní oddělení

 • vamed
 • 15.10.2017

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Internímu oddělení naší nemocnice Akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu v rámci specializačního vzdělávání lékařů pro obor „Vnitřní lékařství“.

UMÍSTĚNÍ V NEMOCNICI:  5. patro budovy nemocnice (vchod naproti ředitelství)

POČET LŮŽEK: 20 (pět čtyřlůžkových pokojů)

Definice oddělení

Základem oboru je všeobecná interna se svým celkovým individualizovaným pohledem na nemocného člověka  a uměním rozpoznat a zhodnotit patofyziologické mechanismy chorobných procesů i  vzájemné souvislosti poškození různých orgánových systémů lidského těla.

Interní oddělení zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu nemocných s akutními i chronickými nemocemi všech základních oborů vnitřního lékařství, tedy s chorobami srdce a cév, dýchacího aparátu, zažívacího traktu, ledvin a močové soustavy, vnitřního prostředí, s poruchami metabolismu, cukrovkou, hematologickými a revmatologickými chorobami.

JSME TU PRO VÁS JIŽ 29 LET

Poskytovaná péče

Interní oddělení provádí diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněními: 

 • kardiovaskulárního aparátu
 • ischemické choroby srdeční
 • onemocněním plic
 • cévní mozkové příhody
 • zažívacího traktu, ledvin
 • močového aparátu
 • s onemocněním krve
 • cukrovkou
 • metabolickými onemocněními
 • endokrinologickými onemocněními
 • autoprotilátkové choroby
 • revmatologická onemocnění
 • alergických a horečnatých stavů
 • diabetické kóma

Naši zaměstnanci se snaží léčit, ošetřovat a uzdravovat pacienty podle nejnovějších poznatků současné medicíny a ošetřovatelské péče.

Vybavení pokojů

Svým klientům nabízíme čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (WC se sprchou na každém pokoji), TV a lednicí. Pokoje jsou také vybaveny klimatizací, elektrickými polohovacími postelemi, nočním stolkem, šatní skříňkou a volným přístupem k wifi připojení.

Obrázek2

Informace o zdravotním stavu pacienta

 • Informace o podstatě a průběhu onemocnění podává nejbližším příbuzným výhradně ošetřující lékař. Jméno ošetřujícího lékaře Vám sdělí sestra oddělení.
 • Po přijetí nemocného na oddělení informujeme příbuzné pokud možno osobně. Po osobním seznámení se poté lze domluvit na způsobu komunikace v dalších dnech.
 • Informaci o aktuálním stavu nemocného sdělujeme v odpoledních hodinách osobně od 14 do 15 hodin, telefonicky na čísle 315 637 485, a to denně po ranní vizitě mezi 11h – 11.30h. Informace se podávají pouze osobám, které určil pacient a znají heslo.
 • Podávání informací u nemocných v závažném stavu lze dle domluvy s ohledem na vaše přání poskytnout i v jinou dobu.
 • Prosíme rodinné příslušníky, aby mezi sebou vybrali jednoho zástupce, který bude telefonické i osobní informace předávat rodině. S větším počtem osob není možné z časových důvodů denně komunikovat, byla by tak narušována péče o nemocné.

Spolupráce s pražskými klinikami

 • V případě potřeby, v péči o kardiologické pacienty, spolupracujeme se Kardiologickou klinikou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde máme propojený elektronicky objednávací systém.
 • Naši lékaři se na půdě III. kardiologické kliniky pravidelně účastní vzdělávacích akcí v oboru kardiologie i kasuistických sezení, kde se rozebírají zajímavé případy řešení našich společných pacientů.
 • Pro naše pacienty má kardiologie FNKV přednostní termíny pro vyšetření selektivních koronarografií, vyšetření ve vadové poradně pro pacienty s chlopenními vadami i arytmologické poradně – tedy pacienty s nutností implantace kardiostimulátoru či kardiovertru – defibrilátoru.
 • Ve všech těchto odvětvích je kardiologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady špičkou mezi ostatními kardiologickými pracovišti a naši pacienti mají běžně k dispozici technologie, které jinde nejsou dostupné, nebo se začínají teprve zavádět.
 • Po dobrých zkušenostech jsme péči o kardiologické pacienty rozšířili i o spolupráci s Neurochirurgickou klinikou FNKV, která našim pacientům nabízí okamžitou diagnostiku a řešení onemocnění krčních tepen zásobujících mozek.

Naše nemocnice je tu pro Vás a proto věříme, že Vás poskytnutou péčí i službami uspokojíme a že po ukončení pobytu zachováte naší klinice i nadále svou přízeň.

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

 • vamed
 • 15.10.2017

UMÍSTĚNÍ V NEMOCNICI:  4. patro budovy nemocnice (vchod naproti ředitelství)

POČET LŮŽEK: 20 (pět čtyřlůžkových pokojů)

DEFINICE ODDĚLENÍ

Oddělení DIOP poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty. Proto je důležité, aby měl pacient zavedenou tracheostomickou kanylu (TSK).

PŘÍJEM PACIENTŮ

Na pracoviště DIOP jsou pacienti překládáni z oddělení Následné intenzivní péče (NIP) či jiného zdravotnického zařízení, a to po dohodě s vedoucím lékařem DIOP. Příjem pacientů je vždy předem plánovaný.

Přijímáni jsou pacienti, u kterých je předpoklad zlepšování stavu. Jedná se o pracoviště paliativní medicíny určené pro pacienty s infaustní (beznadějnou) prognózou. Pokud nedojde k zásadní změně stavu pacienta, která vede k jeho překladu/propuštění, je vždy po 180 schválena hospitalizace pacienta pojišťovnou na dalších 180 dní pobytu na oddělení DIOP.

Pacient je přijímán při splnění kritérií pro příjem. O překladu/propuštění pacientů z péče DIOP, rozhoduje, vedoucí lékař DIOP dle vývoje zdravotního stavu viz výše.

Jsme tu pro Vaše zdraví

POSKYTOVANÁ PÉČE

V rámci Nemocnice Neratovice, je zajištěna dostupnost akutní péče, laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb (rehabilitace, chirurgie, interna, neurologie, atd.)

Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, logopedická péče, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami pacientů.

Spolupráce s fyzioterapeuty je naprosto stěžejní, každý pacient po indikaci lékaře v rámci kondice rehabilituje pasivně i aktivně jedenkrát denně 5 dní v týdnu, používají se specifické rehabilitační pomůcky pro bazální a audiovizuální stimulaci.

Konzultační hodiny probíhají v pracovní dny rehabilitačních pracovníků pro návštěvy v čase 14:00 – 15:00. Během celého dne probíhá pravidelné polohování klientů, podávání stravy do PEG, NGS, vše v tříhodinových intervalech, pokud je potřeba, tak i častěji. Konzumace jídel vnesených rodinou je rovněž možná po dohodě s vrchní sestrou oddělení a nebo vedoucí sestrou.

Péče je poskytována systémem skupinové péče. Denní režim pacientů se stanovuje individuálně na základě jejich aktuálního zdravotního a psychického stavu a schopností.

Náš zdravotnický personál se snaží léčit, ošetřovat a uzdravovat podle nejnovějších poznatků současného zdravotnictví a ošetřovatelské péče.

TRANSPORT SANITNÍM VOZEM

Případný transport sanitním vozem indikuje ošetřující lékař. Sanitní vůz zajišťuje po dohodě s lékařem vždy službu konající sestra.

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTA

Informaci o aktuálním stavu nemocného sdělujeme v odpoledních hodinách osobně od 14:00 do 16:00 hod, telefonicky na čísle 315 637 429, a to ve všední den po ranní vizitě mezi 13:00 – 14:00 hod.

Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař přímým příbuzným nebo zákonnému zástupci pacienta.

Telefonická konzultace ohledně stavu pacienta je možné ve všední dny od 13:00 do 14:00 hod a to po nahlášením stanoveného hesla.

Toto heslo je svěřeno kontaktní osobě uvedené pacientem v souhlasu s hospitalizací.

Při telefonickém kontaktu se kontaktní osoba prokáže heslem a teprve poté jí jsou sděleny informace o zdravotním stavu pacienta. Pacient má také právo odmítnout podávání informací o svém zdravotním stavu.

NÁVŠTĚVY PACIENTŮ

 • Návštěvy u lůžka jsou realizovány tak, aby nenarušovaly chod oddělení, provedení diagnostických a terapeutických výkonů, ani ošetřovatelskou a rehabilitační péči o pacienty. Návštěvy lze omezit dle nařízení vlády MZČR a dle epidemiologické situace.
 • Doporučená návštěvní doba je denně od 14.00 do 18.00 hod, mimo tyto hodiny pouze po dohodě s vedoucím lékařem NIP nebo službu konajícím lékařem.
 • Lékař nebo sestra jsou kompetentní přerušit nebo ukončit návštěvu při porušení výše uvedených podmínek.
 • Návštěvy mohou být omezeny z epidemiologických nebo závažných provozních důvodů, o omezení návštěv rozhoduje vedoucí lékař DIOP nebo službu konající lékař.
 • Návštěvy dodržují dle pokynů personálu hygienická a protiepidemická opatření, před vstupem na oddělení je každý příchozí povinen provést hygienu rukou za pomocí dezinfekčního prostředku.

Sesterna

tel.: 315 637 334

Mgr. Lucia KAŠINOVÁ

vedoucí ošetřovatelka

tel.: 315 637 424

mob.: 724 880 260

Anesteziologicko-resuscitační úsek

 • vamed
 • 15.10.2017

UMÍSTĚNÍ V NEMOCNICI: 5. patro budovy nemocnice

POČET LŮŽEK – Dospávací pokoj (5 lůžek)

POSKYTOVANÁ PÉČE

Na oddělení Anesteziologického úseku je poskytována široká paleta medicínských výkonů a služeb v péči o operované pacienty na nejmodernější úrovni.

 • Jsou zde přijímáni pacienti většinou z Gynekologického oddělení naší nemocnice, kteří podstupují operace nebo složitější diagnostické zákroky.
 • V rámci anestezie provádíme pomocí moderních látek znecitlivění epidurální i spinální, podle potřeb nemocného i charakteru výkonu.
 • Před výkonem v anestezii je nutné podstoupit důkladné interní předoperační vyšetření včetně laboratorních krevních testů. Anesteziolog před výkonem zhodnotí všechna vyšetření a všechny dostupné informace o zdravotním stavu pacienta, určí míru rizika a vyhodnotí, který typ anestezie je nejvhodnější. Dále rozhodne o přípravě pacienta k operaci, včetně premedikace (podání léků před výkonem, zpravidla ve formě tablet či injekce), která vede ke zklidnění, působí proti bolesti a usnadní úvod do anestézie. Volba typu anestezie závisí na typu a rozsahu výkonu, zdravotním stavu pacienta, požadavcích operatéra a také na přání pacienta.
 • Anestezie jsou podávány formou ambulantní nebo semiambulantní, kdy je klient propuštěn do domácího ošetřování v den výkonu nebo druhý den ráno.
 • Malé gynekologické výkony jsou prováděny v krátké celkové anestezii.

+420 315 637 252

CHARAKTERISTIKA ANESTEZIE

Celková anestezie (narkóza), je metoda, která slouží k vyřazení vědomí a pocitů bolesti v celém těle v průběhu jiného diagnostického či operačního výkonu. K navození celkové anestezie se používá celá škála léků, jež jsou podávány buď formou intravenózní (do žíly) nebo formou inhalace (vdechováním).

Skupiny léků používané k anestezii:

 1. celková anestetika (léky znecitlivující a navozující spánek)
 2. sedativa (léky uklidňující)
 3. analgetika (léky potlačující bolest)
 4. myorelaxancia (léky uvolňující svaly)

Prováděné výkony v rámci anestezie:

 • zajištění periferního žilného přístupu (většinou na žilách horních končetin)
 • zajištění dýchacích cest a dýchání (spontánně či pomocí dýchacího přístroje)
 • monitorace základních životních funkcí (pomocí přístrojů –monitorů)
 • zajištění bezpečné operační polohy atd.

Alternativy celkové anestezie:

Celkovou anestezii provádí lékař – anesteziolog s nejvyšší mírou bezpečnosti.

Celková anestezie je vhodná k provádění rozsáhlejších a velkých operačních výkonů (laparoskopie, operace v dutině břišní, plastické operace).

Krátkodobou anestezii lze úspěšně provést i ambulantně (malé gynekologické výkony, malé úrazy).

V některých případech lze provést pouze místní neboli svodnou anestezii. Anesteziolog Vám vysvětlí principy, výhody a průběh tohoto znecitlivění, jehož lze využít i při tlumení pooperačních bolestí. K provedení této anestezie je vyžadován zvláštní souhlas. V případě odmítnutí bude diagnostický nebo operační výkon proveden v celkové anestezii.

VYBAVENÍ DOSPÁVACÍHO POKOJE:

 • Všechna lůžka jsou vybavena monitorem vitálních parametrů.
 • Pro lepší komfort je pokoj pro pacienty vybaven vlastním sociální zařízením, klimatizací, televizí a bezplatným WI-FI připojením

POKYNY PŘED ANESTEZIÍ

Každá anestezie je zásahem do organismu. Pro bezpečný průběh Vašeho operačního výkonu v anestezii dodržte prosím následující pokyny:

 • V akutním stavu infekčního onemocnění bude Váš operační výkon odložen; obdobně pokud proděláte 14 dnů před plánovaným výkonem nějaké akutní infekční onemocnění (např. angína, chřipka).
 • Pokud kouříte, omezte několik dní před výkonem kouření a nejméně den před výkonem nekuřte vůbec.
 • Dodržte prosím náš požadavek před výkonem nejíst a nepít. Na oddělení budete přesně instruováni, kdy můžete naposledy jíst a pít. Tímto opatřením předejdete riziku zvracení během anestézie a nebezpečí zatečení žaludečního obsahu do dýchacích cest.
 • Před výkonem sejměte zubní protézu, oční čočky, protézy a brýle, šperky včetně piercingu, sponky a vlasové paruky. Delší vlasy si stáhněte gumičkou.
 • Před anestézií nepoužívejte make-up, oční stíny, oční linky, řasenku – hrozí riziko zánětu očních spojivek, lak na nehty – znemožňuje Vaše monitorování během výkonu.
 • Je-li plánováno Vaše propuštění z nemocnice do domácí péče v den operačního výkonu či vyšetření, nesmíte tento den řídit motorová vozidla, provádět právní úkony, činit důležitá rozhodnutí a je vhodné se vyvarovat práce s nebezpečnými nástroji či přístroji. Zajistěte si již dopředu doprovod dospělou osobou do domácí péče a její dohled nad Vámi do následujícího dne

Vedení

MUDr. Jan HELLER

Vedoucí lékař anestezie

Lenka ADÁMKOVÁ, DiS.

Vrchní sestra

Lékaři

MUDr. Ivana BEČVÁŘOVÁ

MUDr. Viktor RYBÁČEK

MUDr. Dmytrij ANDRUSENKO

MUDr. Pavlína Churavá

Externí lékaři

MUDr. Mykhaylo ZAKHARCHENKO

MUDr. Olga CIHLAŘOVÁ

MUDr. Petr Šťastný

MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová