Objednací doby

Objednací doby plánovaných vyšetření a výkonů.

Uváděna jsou pouze ta vyšetření, u kterých objednací doba překračuje 3 týdny, a operační výkony, u kterých je objednací doba delší než 2 měsíce.