První ošetření novorozence probíhá na porodním sále (otec, příp. jiná vybraná osoba může být stále přítomna). Novorozenec s fyziologickou adaptací je předán mamince na pokoj, kde s ní zůstává (plný roomin-in). Dětské sestry učí maminky základní péči a zacházení s miminkem (přebalování, koupání, měření teploty atd.).

Klademe velký důraz na kojení a využíváme také prostředky a pomůcky pro podporu kojení. Před propouštěním z porodnice je třeba nahlásit jméno a kontakt na dětského lékaře, u kterého se budete s děťátkem registrovat.

Díky nebývalé ochotě našich pacientů a některých firem, které poskytly naší nemocnici finanční sponzorský dar, jsme mohli zakoupit nový přístroj – Echoscreen – na vyšetření sluchu u dětí, které se v naší nemocnici narodily. Tento přístroj umožňuje včas zachytit vrozené vady sluchu, za jejichž výskyt může spousta vlivů, jako např. dědičnost a vliv životního prostředí. Některé vlivy ovlivnit nemůžeme, ale můžeme včasným zjištěním vady sluchu přispět k rychlé pomoci a následné léčbě. Od 1.1.2010 se tak naše nemocnice mohla zařadit k pracovištím, která provádějí screeningové vyšetření sluchu novorozenců. Toto vyšetření je velmi šetrné, nezatěžující a realizuje se již 2. – 4. den po narození dítěte. Výsledek vyšetření je dostupný krátce po jeho provedení a rodiče novorozence ihned ví, zda je vše v pořádku nebo zda bude potřeba další odborná péče.

Vedení

MUDr. Juraj RUŽEK

vedoucí lékař

tel.: 315 637 476
vedouci.novorozenci.ner@mediterra.cz

Lékaři

MUDr. Božena PŠENIČKOVÁ

MUDr. Peter KOŠÍK

MUDr. Jana HOMOLKOVÁ

MUDr. Juraj MAXIÁN