POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Neratovice  »  Informace  »  Pro pacienty  »  Názory, pochvaly, stížnosti

Vaše názory, pochvaly či stížnosti

Pokud máte výhrady, týkající se poskytování zdravotních služeb nebo činností souvisejících se zdravotními službami, můžete Vy, případně Váš zákonný zástupce (osoba zmocněná nebo osoba blízká) podat stížnost, a to těmito formami:

 • písemná stížnost – stížnost zaslaná nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná. Za podání písemné stížnosti se považuje i stížnost zaslaná faxem, je-li podepsaná.

  Adresa pro podání písemné stížnosti:
  ALMEDA, a.s.
  nemocnice Neratovice
  sekretariát
  Alšova 462
  277 11 NERATOVICE
 • telefonická stížnost - kterou přijímá pouze sekretariát ředitele na tel.: 315 637 470. Tato stížnost bude zaznamenána krátkým zápisem včetně kontaktní ch údajů stěžovatele. Podmínkou pro řešení telefonické stížnosti je její písemné potvrzení stěžovatelem (podpis)!
 • ústní stížnost – pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, stěžovatel může stížnost podat ústně jakémukoli zaměstnanci nemocnice. Tento zaměstnanec stěžovatele odkáže na sekretariát ředitele nemocnice, kde je učiněn krátký zápis s podpisem stěžovatele. Po pracovní době sekretariátu ředitele je nutné doporučit stěžovateli podat stížnost písemnou formou.


Vámi podaná stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů, pokud jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je nemocnice nepříslušná. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti budete písemně informováni.

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti, můžete podat stížnost Krajskému úřadu Stč. Kraje, odboru zdravotnictví, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. V této stížnosti uveďte důvody nesouhlasu s vyřízením stížností naší nemocnicí.

Vámi předané informace využijeme pro další vylepšení provozu nemocnice.

Děkujeme za Vaši spolupráci.