POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Neratovice  »  Neratovice  »  O společnosti  »  Etická komise

Etická komise

Lokální etická komise Nemocnice Neratovice (dále jen LEK) je nezávislým orgánem ustaveným zdravotnickým zařízením Nemocnice Neratovice na základě platné legislativy České republiky a harmonizace s právními předpisy EU, která dbá na zajišťování a ochranu práv, zachování lidské důstojnosti, osobní cti, pověsti a jména, ochranu soukromého a rodinného života, bezpečnosti a blaha lidí, kteří jsou v tomto zařízení léčeni, účastní se medicínského výzkumu nebo postgraduální výuky. Je jmenována ředitelem zdravotnického zařízení.

LEK se řídí platnou legislativou EU (podle přijaté Úmluvy o lidských právech a biomedicíně) a zákony ČR. Postupuje se podle správné klinické (ICH-GCP) a laboratorní praxe (GLP). Členové jsou nezávislí a rozhodují se podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení.

Kontakty

MUDr. Jan Heller

předseda komise

Seznam členů Etické komise

Mgr. Mária Hužvárová

člen komise

Ing. Zuzana Hrubcová

člen komise

Mgr. Iveta Vejrová

člen komise

MUDr. Stanislav Martan

člen komise