POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Neratovice  »  Neratovice  »  O společnosti  »  O nás

O nás

NEMOCNICE NERATOVICE - NEMOCNICE S ÚSMĚVEM

Vítáme Vás

na webových stránkách společnosti ALMEDA, a.s. provozovatele nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Neratovice, člena mezinárodní skupiny VAMED MEDITERRA.

Nemocnice byla otevřena v roce 1994 a od ledna 1995 poskytuje lůžkovou péči v těchto oborech: ARO, interna, gynekologicko-porodnické, novorozenecké, jednodenní chirurgie. Pro klienty s ohrožením životně důležitých funkcí vznikla multioborová jednotka intenzivní péče (MOJIP) a pro nemocné vyžadující dlouhodobou resuscitační péči, pak vznikla oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

V nemocnici rovněž nabízíme i ambulantní zdravotní péči těchto odborností: chirurgie, proktologie, cévní, urologie, interna, diabetologie, kardiologie, gastroenterologie, oční, kožní a gynekologie. Dále nabízíme oddělení klinické biochemie a hematologie, které je akreditováno Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře ve druhém stupni. Komplementární služby poskytujeme na oddělení rentgenu a na sono vyšetřovně (ultrazvuk). Dále nabízíme doplňkové služby (bezbolestné odstranění křečových žil, biostimulační laser a VIP gynekologickou ambulanci Premium).

Naším hlavním úkolem je poskytovat kvalitní zdravotní péči tak, abychom našim klientům zmírnili nebo odstranili zdravotní potíže a pomohli jim tak dosáhnout úplného zdraví, případně návratu do plnohodnotného života. Naším zásadním krédem je poskytovat kvalitní péči s maximálním ohledem na zájem klienta. Naši zaměstnanci se snaží léčit, ošetřovat a uzdravovat podle nejnovějších poznatků současného zdravotnictví a ošetřovatelské péče.

Na základě smluv se zdravotními pojišťovnami nabízíme široký rozsah vysoce kvalitní zdravotní péče nejširší veřejnosti, a to v celém rozsahu moderní medicíny.

Nemocnice Neratovice v číslech za rok 2015:

26 117
ošetřovatelských dnů (akutní péče 15 238, následná péče 10 879)
4 655
hospitalizací (akutní péče 4 490, následná péče 165)
58003
ambulantních ošetření
1 638
operací
1 013 narozených dětí
332 zaměstnanců (k 31.12.2015)

Smluvní pojišťovny Nemocnice Neratovice:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
201 Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207 Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)

Fotogalerie